Voor het eerst meer dan 10.000 faillissementen

Print
Wellicht zullen er dit jaar meer dan 10.000 bedrijven failliet zijn verklaard. Het is voor het eerst dat dit gebeurt, zegt het bureau voor bedrijfsinformatie Graydon. Na elf maanden stond de teller al op 9.586.

In november 2011 gingen 854 bedrijven over de kop, dat waren er 15 meer dan in november 2010. Toch gaat het niet om de zwaarste novembermaand ooit. Die was er in 2009, toen 899 bedrijven failliet werden verklaard.

Sedert begin dit jaar noteerde Graydon nu al 9.586 faillissementen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar gaat het om een aanwas met 4,72%.

Er is een duidelijke stijging van het aantal faillissementen binnen de kleinhandel, de bouwnijverheid en de horeca. Dit terwijl de faillissementenstorm binnen de transportsector enigszins luwt.

De eet- en drinkgelegenheden zijn samen met de sector van de posterijen en koeriers de sector met het grootste falingsrisico: een per 29 actieve ondernemingen in 11 maanden.

Binnen de meer industrieel gerichte sectoren ziet Graydon we een sterker falingsrisico in onder meer de sector van de vervaardiging van papier en papierwaren, die van de vervaardiging van informaticaproducten en die van de vervaardiging van metaalwaren in primaire vorm.

De globale impact van de faillissementen op het aantal jobs dat op de tocht staat als direct gevolg van het faillissement van de werkgever daalt echter gevoelig.Daar waar verleden jaar tot november 22.272 jobs op de tocht stonden als gevolg van het faillissement van de werkgever zijn dat er nu slechts 16.553. Dat is een kwart minder.

JVG