Uitbreiding industriepark wekt onrust

Print
Zele - De uitbreiding van het industriepark in Zele blijft stof voor discussie. Een jaar nadat de vrederechter de onteigeningsvordering van de gemeente heeft afgewezen, wil het schepencollege een nieuwe onteigeningsprocedure opstarten.
Meester Stijn Verbist is volgens burgemeester Patrick Poppe (Open Vld) vertrouwd met het dossier en gespecialiseerd in de materie van het onteigeningsrecht. "Hij is de aangewezen persoon om ons in deze zaak te vertegenwoordigen", meent Poppe.

"We halen ons onnodig moeilijkheden op de hals", waarschuwt Herman Van Driessche (N-VA). "Ik vraag jullie allemaal om zeer goed na te denken. Denk maar aan wat er gebeurd is in Damme. Elke 'ja-stemmer' zal persoonlijk aangeklaagd worden voor de rechtbank. Daarom blijf ik mij ertegen verzetten."

Tom Schiettecat (CD&V) trad hem in zekere zin bij: "Wij vragen dit punt te verdagen gezien de juridische moeilijkheidsgraad ervan. Het is raadzaam dit item met bijstand van de raadsman van de gemeente opnieuw te kunnen bespreken tijdens een commissie om duiding en verheldering te brengen."

De meerderheid had echter geen oren naar de adviezen en keurde het punt toch goed. Daardoor wordt Meester Verbist aangesteld als gemeentelijk raadsman in deze zaak en wordt het college gemachtigd een nieuw ontwerp van onteigeningsplan op te stellen.

JoP
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio