Geen strafzaak tegen Etienne Schouppe

Het Brussels parket-generaal heeft de strafzaak tegen Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit (CD&V), geseponeerd. Dat heeft onze redactie vernomen van het parket-generaal. Er waren drie inbreuken waar Schouppe voor kon vervolgd worden: misbruik van voorkennis, witwassen of gekwalificeerde heling. Maar er volgt dus geen strafzaak.

drombouts

Het dossier gaat over de verkoop van Dexia-aandelen op 6 oktober 2008 en van KBC Ancora-aandelen op 11 mei 2009, telkens in een koersgevoelige periode voor die banken. Begin juli vorig jaar werd een huiszoeking uitgevoerd in zijn woning.

Schouppe heeft altijd beklemtoond dat hem niets te verwijten viel in deze zaak. Hij ontkende dat hij enige voorkennis had en dat hij betrokken was bij de redding van KBC. Hij bleef onderstrepen dat hij geen contacten heeft gehad met de betrokken partijen.

Het parket-generaal van Brussel moest beslissen of Etienne Schouppe werd vervolgd en voor de rechter moest verschijnen. "Maar de onderzoeksrechter heeft geen strafbare handelingen kunnen vaststellen", laat het parket-generaal weten. "Er volgt dus geen strafzaak."

Een eventuele veroordeling kon wel leiden tot een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en een boete van 275 tot 55.000 euro.

Ongegrond

Etienne Schouppe bevestigt dat hem via zijn advocaat de beslissing van het parket-generaal werd meegedeeld. Hij wijst erop dat gedurende twee jaar ongegronde en buitensporige beweringen zijn verschenen en betreurt de persoonlijke, familiale en politieke schade die hierdoor werd aangericht.

Schouppe vraagt dat sommige parlementsleden nu hun verklaringen van juli 2009 opnieuw zouden lezen en dat zij voortaan meer kiesheid en terughoudendheid aan de dag zouden leggen ten aanzien van hun collega's.

WB

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER