Extra ingrepen om zone dertig op Boechoutsesteenweg af te dwingen

Print
Hove - Begin volgend jaar zullen de vaste flitspalen in het centrum van Hove operationeel worden. De oppositie heeft wel vragen over de afdwingbaarheid van de zone dertig op de Boechoutsesteenweg.
Er werden op de oost-west as in het centrum twee flitspalen geplaatst. Eén op de hoek van de Kapelstraat en Vincent Bavaisstraat (komende vanuit Edegem) en één tussen de ingang van Regina Pacis en de ingang van 't Groenschooltje (komende vanuit Boechout). Deze maand worden de camera's geleverd en in januari zullen de bevoegde diensten een opleiding krijgen over het correct gebruik ervan. Daarna kunnen de camera's operationeel worden. De huidige mobiele controles zullen blijven uitgevoerd worden, ook als de flitspalen hun werk doen.

Oppositiefractie Vlaams Kartel vreest dat de flitspalen het mikpunt worden van vandalisme, maar volgens het bestuur zijn ze getest op vandalismebestendigheid. Open-VLD, een ander oppositiefractie, vroeg zich in de gemeenteraad af hoe op de Boechoutesesteenweg het regime van 30 km per uur kan afgedwongen worden. De fractie vindt het onbegrijpelijk dat het schepencollege nu nog, na de heraanleg van de weg, op zoek moet gaan naar ideeën en budgetten om de opgelegde snelheid af te dwingen en dat men daarvoor een studiebureau onder de arm neemt.

Schepen Jos Peeters (CD&V) wijst er op dat het wegprofiel van de Boechoutsesteenweg werd verbreed omwille van een vlotte doorgang van de hulpdiensten en de bussen van De Lijn. "We overwegen nog enkele bijkomende snelheidsremmende ingrepen op de Boechoutsesteenweg, zoals een doorlopende witte lijn langs beide zijden van de weg of het aanbrengen van enkele parkeerplaatsen op de rijweg."

Ludwig Van Gelder
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio