Cocaïnebende op vrije voeten na blunder in onderzoek

Een Marokkaanse familie drugsdealers uit Borgerhout is vrijgelaten vanwege een fout van de onderzoeksrechters. Het is verre van zeker dat de elf verdachten ooit vervolgd zullen worden voor de feiten.

drombouts

De politie pakte een paar weken geleden elf leden op van een bende die op grote schaal cocaïne dealde in het Antwerpse. De speurders stootten ook op een cannabisplantage bij een van de verdachten.

De arrestaties gebeurden nadat de politie de bende maanden in de gaten had gehouden, onder meer met telefoontaps. Zo waren de agenten er achter gekomen dat de familie rondliep met plannen om 400 kg cocaïne op te halen in de haven.

De arrestaties doorkruisten die plannen. De verdachten zijn niet van de minsten. Een van hen is familie van Abdelkader Rahmuni, beter bekend als Lange Kadde.

Maar met de telefoontaps liep het grondig mis. De speurders hebben correct gehandeld op basis van een vordering ondertekend door de onderzoeksrechter.

Maar de beschikking waarin hij motiveert waarom telefoongesprekken moesten worden afgeluisterd, was niet ondertekend.

Tenminste niet op het exemplaar dat de advocaten aanvankelijk in het dossier aantroffen. Later dook wel een gehandtekend exemplaar op. Voor de advocaten vormde dat een gegronde reden om de nietigverklaring van de telefoontaps te vragen.

De raadkamer en de onderzoeksrechter wilden daar niet op ingaan en de stukken bleven in het dossier zitten. Enkele verdachten tekenden daartegen beroep aan. Zij hadden normaal gezien maandag voor de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) verschijnen.

Zover is het nooit gekomen. Het parket generaal kreeg weet van de zaak en kort daarna liet de onderzoeksrechter de verdachten gaan.

De elf verdachten werden zondag vrijgelaten. Het is zelfs niet zeker of ze ooit terecht zullen moeten staan voor het dealen van cocaïne.

De voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg ging meteen over tot een tuchtmaatregel en schorste drie onderzoeksrechters: de titularis van het dossier, de vervanger tijdens de vakantieperiode en een derde van wie niet geweten wat zijn mogelijke rol in het dossier is. Het parketgeneraal onderzoekt de zaak. Een raadsheer van het hof van beroep moet nagaan of er al dan niet sprake is van schriftvervalsing door een of meerdere onderzoeksrechters. Pas als dat duidelijk is, mogen ze weer aan de slag.

AK

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio