Overheid is zelf verantwoordelijk voor stijgende energieprijs

Overheid is zelf verantwoordelijk voor stijgende energieprijs

Overheid is zelf verantwoordelijk voor stijgende energieprijs

Print
De elektriciteitsfactuur steeg sinds de vrijmaking van de energiemarkt in 2007 gemiddeld met 34 procent. De overheid blijkt zelf verantwoordelijk te zijn voor 90 procent van die prijsstijging. "Een pervers beleid", zegt Pieter Timmermans van het Verbond van Belgische Bedrijven (VBO) in De Morgen.

De overheid verwijst graag naar de dominantie van leverancier Electrabel op de Belgische markt om die hoge elektriciteitsprijs te verantwoorden. Maar de samenstelling van de energiefactuur toont dat die these vals is. De productieprijs voor elektriciteit maakt zowat 30 procent uit van de totale factuur. De rest van het kostenplaatje is samengesteld uit distributiekosten, heffingen en taksen. De prijsstijging van de voorbije vier jaar is maar voor een marginaal deel toe te schrijven aan de productiekost.

De distributiekosten, om de geproduceerde elektriciteit tot in uw huiskamer te krijgen, stegen echter fors. Ook de taksen en btw stegen relatief sneller. De distributie is in handen van bedrijven als Elia of Eandis, en dat zijn semi-overheidsbedrijven. Hun aandeelhouders zijn intercommunales, steden en gemeenten, de overheid dus. Het gros van de stijging, ongeveer 90 procent van uw energiefactuur is dus de verantwoordelijkheid van die overheid.

Timmermans noemt het energiebeleid van de overheid pervers. "Het is te makkelijk om te pleiten voor het verlagen van de energieprijzen, om zo het effect op de inflatie en de automatische index te neutraliseren, maar tegelijk zelf verantwoordelijk te zijn voor die prijsstijgingen."

Het kabinet van Vlaams minister Freya Van den Bossche is zich bewust van het probleem. "De nettofactuur zonder de subsidiemaatregelen zou nog hoger liggen. De middelen worden gebruikt voor gerichte investeringen. Maar we geven toe dat de subsidiemaatregelen de energiefactuur uit evenwicht brengt."