Gouverneur Reynders "niet" op de vuist met Stevaert (brief)

Zowel Steve Stevaert als gouverneur Herman Reynders ontkenden woensdag met klem dat ze met elkaar vochten. Reynders deed dat zelfs bij middel van een officiële mededeling die u hieronder integraal kan lezen. "De roddels moeten stoppen", vindt de gouverneur.

kscherpenberg

Het verhaal dat Steve Stevaert) en Herman Reynders met elkaar op de vuist gingen - volgens de ene versie voor de ambtswoning van de gouverneur, volgens een andere versie in een café - doet al weken de ronde in Hasselt. Ook de redactie van Het Belang van Limburg probeerde het nieuws na te trekken, maar kreeg nergens een formele bevestiging. Iedereen had het slechts van horen zeggen.

Dat Stevaert en Reynders nu pas reageren, komt doordat in de marge van een interview met Ivo Belet in Dag Allemaal, het verhaal opnieuw wordt opgerakeld. Dat is niet toevallig, het is vooral in Hasseltse CD&V-kringen dat het verhaal van het gevecht een eigen leven is gaan leiden.

En Ivo Belet - die in het interview aankondigt dat hij als burgemeester de Hasseltse stal compleet gaat uitmesten hoewel zijn partij ondertussen al 18 jaar samen met de sp.a de stad bestuurt - heeft er duidelijk geen behoefte aan om het verhaal te ontkrachten: "Ja, ik heb het ook gehoord. Het rommelt zwaar bij de Limburgse socialisten."

ED

De roddels moeten stoppen. Met ontzetting lees ik in een interview in de Dag Allemaal van deze week dat er geïnsinueerd wordt dat ik betrokken zou zijn geweest bij een vechtpartij met Steve Stevaert. Ik wil dit bizar verhaal dat blijkbaar al enige tijd in Hasselt circuleert met de grootst mogelijke kracht ontkennen : ik ben nog nooit in mijn leven betrokken geweest bij een vechtpartij, heb zeker geen handgemeen of ruzie gehad met Steve en weiger te aanvaarden dat men op dergelijke laffe manier zowel mijn reputatie als mijn vriendschap met Steve Stevaert in vraag stelt. Ik heb geen idee van waar het totaal verzonnen verhaal vandaan komt of wie het nodig vindt om dergelijke verzinsels de wereld in te sturen. Ik wens hier verder ook geen verklaringen over af te leggen want daarmee zou ik de 'bedenkers' nog meer in de kaart spelen en overweeg evenmin verdere stappen maar hoop dat hiermee deze pijnlijke en kwetsende roddels ophouden. Ik wil er trouwens op wijzen dat ik absoluut geen enkele politieke ambitie meer koester maar mij dagelijks als gouverneur, in goede samenwerking met alle Limburgse actoren waaronder ook de politieke partijen, inzet voor de provincie Limburg. Laat dit dan tevens een oproep zijn om niet alleen goed met elkaar samen te werken maar tevens op een correcte en hoffelijke manier met elkaar om te gaan. Herman Reynders gouverneur

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER