Gedeputeerde Marc Wellens: "Gehandicaptenzorg voor de 21ste eeuw"

Gedeputeerde Marc Wellens: Gehandicaptenzorg voor de 21ste eeuw

Gedeputeerde Marc Wellens: "Gehandicaptenzorg voor de 21ste eeuw"

Print
Antwerpen - Met een fors investeringsplan ondersteunt de provincie Antwerpen de volledige renovatie van de woonverblijven van de instelling Het Gielsbos. Eind 2020 moet de renovatie rond zijn. Volgens gedeputeerde Marc Wellens een project dat de norm zal zetten voor moderne zorg voor gehandicapten.

“Op dit moment verblijven in Het Gielsbos 250 bewoners”, vertelt een enthousiaste Marc Wellens. “Zij leven er verspreid over vijf paviljoenen waar telkens vijftig bewoners hun thuis vinden. In die paviljoenen zijn ze verdeeld in leefgroepen van ongeveer tien bewoners. Dit concept en de wooneenheden dateren van de jaren zestig en zeventig. Ondanks goed onderhoud zijn de gebouwen stilaan in slechte staat. En ook het concept van verblijfsinrichting, met kamers voor tot vier personen, is niet meer van deze tijd. Daarom is na veel wikken en wegen gekozen om niet te renoveren, maar voor nieuwbouw te gaan.”

Twee ankerwoningen

Na een wedstrijd onder leiding van de Vlaamse Bouwmeesters werd een plan gekozen van het architectenbureau Dierendonckblancke. “Dit houdt een meerjarenplan in waarbij telkens één nieuw verblijfsgebouw wordt gerealiseerd”, weet Marc Wellens. ”Met het eerste gebouw wordt gestart in 2012. Dat wordt een paviljoen met vijf zorgwoningen en twee ankerwoningen. Die laatste twee zijn woningen die speciaal zijn gemaakt om de groep zwaar mentaal gehandicapten met agressief gedrag een aangepast onderkomen te bieden. De opvang van deze groep mensen is een specialiteit waarvoor Het Gielsbos een topreputatie heeft. In deze ankerwoningen zal de opvang zo mogelijk nog beter worden.”

Na de bouw van het eerste paviljoen en de komst van de bewoners begint een proces van slopen van een oud paviljoen en het bouwen van een nieuw. “Een soort domino-effect waardoor in 2020 alle oude paviljoenen zijn gesloopt en vervangen door nieuwe”, vat de gedeputeerde een groot project samen.

Positieve commentaar

“We krijgen nu al heel veel positieve commentaar op onze invulling van de paviljoenen. We hebben resoluut gekozen voor het welzijn van onze gasten. We weten dat onze bewoners door hun handicap vaak een heel beperkte leefwereld hebben. Daarbinnen willen we zoveel mogelijk variatie bieden. Elk paviljoen zal een cluster zijn van vijf woningen die uitkijken op een centraal binnenplein. Iedere bewoner krijgt een individuele kamer. Er zijn altijd meerdere leefruimtes met veel licht, waarbij er in de diverse ruimtes een verschil in activiteit is. Daardoor zal er altijd mogelijkheid zijn voor elke bewoner om te kiezen voor activiteit en contact of een ruimte waar het vooral rustig is. En natuurlijk bouwen we alles energiezuinig met duurzame materialen. Ik kan zonder blozen zeggen dat het Gielsbos na dit project een model zal zijn voor de gehandicaptenzorg in de 21ste eeuw. En daar ben ik bijzonder trots op.”

Naast de inbreng van de Vlaamse Gemeenschap via het agentschap zorg en de nationale loterij, zal gespreid over de komende tien jaar de provincie ongeveer 10,5 miljoen euro investeren in dit renovatieproject.

Bart Timperman

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio