Gedeputeerde Koen Helsen: "Trots op doorbraak in dossier weekendhuizen"

Gedeputeerde Koen Helsen: Trots op doorbraak in dossier weekendhuizen

Gedeputeerde Koen Helsen: "Trots op doorbraak in dossier weekendhuizen"

Print
Antwerpen - Eind april 2015 kan er in elke gemeente een definitieve regeling zijn voor de problematiek van de weekendhuisjes. “Dankzij een werkwijze die onder impuls van de provincie werd ontwikkeld, kunnen alle gemeenten nu op die termijn zoeken naar een consensus voor de aanpak van dit lang aanslepende probleem”, zegt Koen Helsen. “Een realisatie waar ik best trots op ben.”

Wie al wat jaren de actualiteit volgt, herinnert zich ongetwijfeld nog de gedwongen afbraak van weekendhuizen eind de jaren tachtig. Na jaren tolerantie bleek de harde lijn ook niet echt te werken.

“Toch was een billijke oplossing van dit probleem wenselijk”, weet gedeputeerde Koen Helsen. “Er zijn heel veel weekendhuisjes die permanent bewoond worden, terwijl dat officieel niet mag. Of illegaal werden gebouwd. Omdat we in sommige gemeenten spreken over de huisvesting van honderden gezinnen, moest worden gezocht naar een billijke oplossing. Die evenwichtsoefening hebben wij als model uitgewerkt voor de gemeenten Essen, Herselt en Wuustwezel.”

Rechtszekerheid én humane oplossing

Bij de aanpak was de basishouding duidelijk. “We wilden rechtszekerheid en een humane oplossing voor alle betrokkenen”, vat gedeputeerde Koen Helsen samen. “Met een uitdovend woonrecht als uitgangspunt. Tenslotte wilden we oplossingen zoeken waarbij we alle actoren hebben geconsulteerd.”

Dat waren naast het Nationaal Komitee Weekendverblijven vzw en de gemeenten, een hele rij overheidsdiensten. Denk maar aan diensten zoals Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Binnenlandse Zaken, de parketten, de Bouwinspectie, enzovoort.

“Met al die actoren ontwikkelden we een methodiek om op gemeentelijk niveau de weekendhuizenproblematiek aan te pakken”, vertelt Koen Helsen. “In de proefgemeenten werden clusters uitgetekend van groepen weekendhuizen, waarvoor dan een consequente oplossing werd gezocht. Waar de zones aansloten op bewoond gebied, werd vaak gekozen om de hele zone in te kleuren als specifiek woongebied met bosrijk karakter. In die gevallen wordt de bewoning legaal, maar moeten de eigenaars zich wel aan enkele heel strakke beperkingen houden. Onder andere over de bewaring van bos en over de omvang en oppervlakte van de woning. In andere gevallen werd beslist dat de permanente bewoning versneld moet uitdoven. Maar daar werd dan wel gezocht naar een humaan alternatief voor de bewoners. Met een aanbod van een huisvestingsmaatschappij, bijvoorbeeld.”

“Ons BHV-dossier”

Deze werkwijze en het resultaat wordt overal uitstekend geëvalueerd. “Daarom hebben we de gemeenten nu met een omzendbrief deze methodiek aangereikt”, zegt Koen Helsen fier. “Het moet toelaten om het probleem overal op eenzelfde manier, maar aangepast aan de lokale realiteit, voor eens en altijd te regelen. Enkele gemeenten zijn er al volop mee bezig. We hopen dat de andere besturen snel zullen volgen. Ik ben bijzonder blij en trots dat we dit oude probleem - ik noem het wel eens ‘ons BHV-dossier’ - definitief wisten te regelen.”

Bart Timperman

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio