"Bemiddeling bracht partijen tot akkoord"

Bemiddeling bracht partijen tot akkoord

"Bemiddeling bracht partijen tot akkoord"

Print
Antwerpen - De provinciale dienst Milieuvergunningen treedt maar zelden in het spotlicht. Toch speelt deze een grote rol door adviezen te bundelen, betrokken partijen te horen en samen te brengen. Het metaalrecyclerend bedrijf Metallo-Chimique in Beerse kan daarover getuigen.

“Ons bedrijf had een milieueffectrapport opgemaakt, ter voorbereiding van de aanvraag van een milieuvergunning voor onze uitbating”, vertelt Inge Maes, directeur Duurzaam Ondernemen. “Dit rapport beschrijft de invloeden van ons bedrijf op de omgeving, en was nodig omdat ons bedrijf zware metalen verwerkt.”

Buurtvergaderingen verduidelijkten de werking van het bedrijf en gaven de buurt inspraak. “Bij de meeste partners was er snel een akkoord. Er werden geen bezwaren ingediend. Maar Metallo-Chimique grenst aan een natuurgebied en het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) maakte zich zorgen”, legt Inge uit. “De beschermde diersoorten heikikker en kamsalamander zijn namelijk ook onze buren.” Metallo-Chimique was daarbij zeker bereid haar verantwoordelijkheid op te nemen en de aanleg van poelen op het natuurgebied te financieren.”

“Er zijn tal van betrokken partijen bij een dergelijke milieuaanvraag”, legt Martine Verhelst, diensthoofd van de provinciale Dienst Milieuvergunningen uit. “De provincie verspreidt alle nodige informatie aan de adviesinstanties en bundelt nadien ook de ontvangen adviezen. Die worden in de provinciale Milieuvergunningscommissie samen met de resultaten van het openbaar onderzoek beoordeeld”, vertelt zij.

“De commissievoorzitter heeft ANB en Metallo-Chimique samengebracht voor overleg.” Zo werd het bereiken van een evenwichtig akkoord bewerkstelligd, wat niet altijd even gemakkelijk is. “De provincie heeft er mee voor gezorgd dat de voorwaarden voor een akkoord verankerd werden in de milieuvergunning”, zegt Inge. “Bovendien was het voor onze economische bedrijvigheid cruciaal dat de termijnen werden gerespecteerd. Zonder de medewerking van de Dienst Milieuvergunningen hadden wij zeker een verlenging in de procedure moeten aanvragen.”

Ilse Prinsen

www.provant.be/milieu

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio