"Mensen in eigen taal aanspreken biedt grote hulp"

Een taal niet spreken, kan een enorme barrière voor mensen vormen. Daarom stelt de provincie tolken ter beschikking van sociale diensten en hulpverlenende organisaties.

“Toegankelijkheid moet er voor iedereen zijn”, legt Fabienne De Vis, coördinator van de Tolk- en Vertaaldienst Provincie Antwerpen uit. “Door het inzetten van tolken, die ter plaatse komen, gebeurt de dienstverlening ook aan anderstaligen op een efficiënte manier. Ook schriftelijke vertalingen zijn mogelijk.” Alle diensten en organisaties uit de sociale sector kunnen een beroep doen op deze tolken. “De provincie neemt twee derde van de tolkenvergoeding voor haar rekening”, zegt Fabienne.

Hasna El Haddioui is sinds enkele jaren tolk Maghrebijns Arabisch voor de provincie. “Eerst volgde ik een opleiding sociaal tolken”, vertelt zij. “Nu word ik voor allerlei tolkopdrachten ingezet, bijvoorbeeld bij gevallen van interfamiliaal geweld, in sociale diensten en scholen. Hen aanspreken in hun eigen taal biedt de mensen een enorme hulp.”

Tolken gezocht

Er worden al 25 talen getolkt, maar voor sommige heeft de provincie een tekort. “We zoeken nog tolken Berbers, Maghrebijns Arabisch, Georgisch en Farsi”, vertelt Fabienne.

IlPr

www.provant.be/tolkenvertaaldienst

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio