Huiszoekingen bij kardinaal Danneels nietig verklaard

De Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling (KI) verklaart de huiszoekingen en inbeslagnames bij kardinaal Danneels en in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen nietig. Alle inbeslaggenomen documenten moeten worden teruggegeven. Reden: onderzoeksrechter Wim De Troy ging zijn boekje te buiten.

jrosquin

Voor zijn huiszoekingen op 24 juni 2010 steunde onderzoeksrechter De Troy zich op twee processen-verbaal. Het ging om twee verhoren van rechter Godelieve Halsberghe. Zij had gehoord dat er geheime documenten over seksueel misbruik binnen de Kerk verborgen waren in de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen. Ze had echter niets gezegd over de privéwoning van kardinaal Danneels en ook niets over het aartsbisschoppelijk paleis.

De Troy viel tegelijkertijd binnen in de kathedraal, de privéresidentie en het aartsbisschoppelijk paleis. Dat was, volgens de Brusselse Kamer van Inbeschuldigingstelling, van in het begin zijn bedoeling, terwijl er op dat moment geen enkele aanwijzing was dat hij in de privévertrekken van Danneels of in het aartsbisschoppelijk paleis documenten kon vinden die het onderzochte misdrijf zouden kunnen ophelderen. Hij mocht dus op dat moment niet binnenvallen in die twee gebouwen. De huiszoeking in die twee gebouwen is dus nietig, alle stukken moeten uit het dossier verwijderd worden en teruggegeven worden aan Danneels en het aartsbisdom. Alle informatie die verworven is op basis van deze nietige stukken, moet ook uit het dossier weg.

De huiszoeking in de Sint-Romboutskathedraal is wel geldig, maar daar werd niets gevonden. Ook de huiszoeking in het Rijksarchief, waar Halsberghe zelf 33 klachten over seksueel misbruik had gedeponeerd, blijft geldig.

Niet voorbij

Het onderzoek van Wim De Troy is dus niet gedaan. Er zijn immers nog de klachten van Halsberghe uit het Rijksarchief en ook de burgerlijke partijstellingen van een vijftigtal slachtoffers wegens schuldig verzuim tegen o.a. ex-bisschop Roger Vangheluwe. Dit mag verder onderzocht worden.

Meester Jelle Flo, advocaat van de kardinaal: "Wij willen graag meewerken aan dit onderzoek, maar het moet wel op een juridisch correcte manier gebeuren. Geen enkele burger zou aanvaarden dat een onderzoeksrechter zonder geldige reden zijn woning binnenvalt".

Eerder verklaarde de Brusselse KI de huiszoekingen in beide gebouwen wél geldig, maar het Hof van Cassatie verbrak dat arrest. In de Kamercommissie Seksueel Misbruik in de Kerk voorspelde de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois dat dit kon gebeuren: "De beste manier om een gerechtelijk onderzoek te kelderen is het zo groot mogelijk aan te pakken en alles op één hoop te gooien", zo zegde hij. Hij werd toen voor deze kritiek op onderzoeksrechter De Troy tot de orde geroepen.

Meer over deze huiszoekingen vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Archieffoto Photo News

MEER OVER Godfried Danneels