Afval scheiden helpt

Print
Afval scheiden helpt

Afval scheiden helpt

Duurzaam leven betekent ook duurzaam omgaan met afval. De verwerking ervan kost immers handenvol geld – middelen die elders beter van pas komen. Bovendien is afval storten of verbranden erg schadelijk voor het milieu.

Dagelijks produceert iedere Belg ongeveer één kilo huishoudelijk afval. In de eerste plaats moeten we proberen om die afvalstroom zo veel mogelijk te beperken, door te recycleren en ons consumptiegedrag bij te sturen. Hieronder vind je alvast enkele handige tips (zie ‘Wat kun jij doen?’).

Helemaal geen afval produceren is natuurlijk haast onmogelijk. Wel kun je ervoor zorgen dat je afval op een verantwoordelijke manier scheidt en langs de juiste kanalen laat verwerken. De overheid stimuleert een gescheiden ophaling van de verschillende afvalstromen en de meeste gemeenten in België zijn al op de kar gesprongen.

Onder meer papier en karton, glas, PMD, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) en restafval worden apart opgehaald. Het voordeel van deze scheiding aan de bron – bij de verbruiker – is dat er vrij schone, uniforme afvalstromen ontstaan. De keerzijde van de medaille? Er zijn extra transportbewegingen nodig om die verschillende afvalstromen te verplaatsen. Uit een groot deel van de afvalfracties kunnen wel grondstoffen gehaald worden voor nieuwe producten. Zo krijgt je lege waterflesje of colablikje heel eenvoudig een tweede (of derde of …) leven.

Wat niet gerecycleerd kan worden (het meeste restafval), gaat doorgaans de verbrandingsoven in. De energie die bij de verbranding vrij komt, kun je terugwinnen en elders inzetten. Een welkome milieuwinst bij een noodzakelijk kwaad.

Vervuiler betaalt

Afval vermijden en sorteren is niet alleen goed voor het milieu. Ook je portemonnee vaart er wel bij. Want hoe minder afval je produceert, hoe minder vaak de vuilniszak of afvalcontainer aan de voordeur moet. En hoe minder je dus betaalt. Dat is het gevolg van het wijdverspreide diftar-principe, beter bekend als ‘de vervuiler betaalt’. Diftar staat voor ‘gedifferentieerd tarief’: iedereen betaalt in functie van de soort en hoeveelheid afval.

De meeste gemeenten hanteren dit preventiesysteem in plaats van het oudere solidariteitsprincipe, waarbij iedereen evenveel betaalt. Uit studies blijkt dat diftar sensibiliserend werkt: mensen scheiden hun afval beter en produceren minder GFT en restafval.

Afvalintercommunales in Antwerpen en Limburg

Provincie Antwerpen
• ISVAG (www.isvag.be)
• IGEAN Milieu & Veiligheid (www.igean.be)
• IVAREM (www.ivarem.be)
• IOK Afvalbeheer (www.iok.be)

Provincie Limburg
• Limburg.net (www.limburg.net)

Wat kun jij doen?

• Sorteer je afval zo veel mogelijk.
• Sorteer je afval correct. Zo wordt het veel eenvoudiger en goedkoper om het te verwerken.
• Koop hervulbare verpakkingen in plaats van wegwerpverpakkingen.
• Gebruik oplaadbare batterijen in plaats van niet-oplaadbare.
• Kleef een Ja/Nee- of Nee/Nee-sticker op je brievenbus. Zo krijg je geen onnodig drukwerk.
• Maak indien mogelijk zelf compost van je GFT. Vaak kun je bij je gemeente of afvalintercommunale goedkoop een compostvat kopen.
• Breng spullen die je niet meer gebruikt naar een kringloopwinkel.
• Neem een boodschappentas mee naar de winkel. Zo hoef je geen plastic zakje te kopen.

Foto Gert Cools

MEEST RECENT