Di Rupo moet onderhandelaars "de levieten lezen"

Di Rupo moet onderhandelaars de levieten lezen

Di Rupo moet onderhandelaars "de levieten lezen"

Print
Verschillende toonaangevende Vlamingen richten zich woensdag in een open brief tot formateur Elio Di Rupo. Ook hoofdredacteur van NRC Handelsblad Peter Vandermeersch roept de Belgische politici op om werk te maken van een oplossing.

"Geachte heer Di Rupo, Beste Elio, Toen u zich maandagavond naar de koning begaf om uw ontslag aan te bieden, kon ik net als vele andere landgenoten moeilijk een zucht onderdrukken", schrijft CM-topman Marc Justaert in De Morgen. Hij vraagt Di Rupo de onderhandelaars "de levieten te lezen" en wijst hen erop dat de opdracht "immens, maar niet onmogelijk is".

Een zelfde geluid bij Voka-voorzitter Luc De Buyckere: "hervormen is een moeilijke, maar geen onmogelijk opdracht. "We moeten versoberen, en drastisch. Maar we moeten dat op een verstandige manier doen, met grondige hervormingen die de fundamenten van onze samenleving versterken."

De ondernemers leggen in hun open brief vooral de nadruk op dringende structurele hervormingen. "Als uw hervormingsgezindheid zich beperkt tot de fluwelen aanpak waarmee u uw eigen partij hebt geleid en o zo weinig hervormd hebt, dan is het beter dat iemand anders de fakkel overneemt", zegt ondernemer Christian Leysen.

Ook Caroline Ven, gedelegeerd bestuurder van VKW, roept Di Rupo op om dringend en drastisch in te grijpen. "U draagt momenteel een grote verantwoordelijkheid als formateur. Maar als politicus mag u in deze crisisomstandigheden niet kiezen voor de gemakkelijke weg of voor de vlucht. De tijd voor hervormingen is aangebroken." Karel Vinck roept de formateur op om een actieplan uit te werken.

Zetels liberalen

Ook gedelegeerd bestuurder van Unizo Karel Van Eetvelt, erevicerector van de UGent Etienne Vermeersch en woordvoerder van Test-Aankoop Ivo Mechels richten zich in een open brief tot de formateur.

Zo wijst Vermeersch erop dat het niet verstandig lijkt "naar het gering aantal zetels van de Open Vld te verwijzen om, vooral daarom, van die partij grotere toegevingen te eisen." Karel Van Eetvelt vraagt Di Rupo "en alle onderhandelaars de aanbevelingen van de Europese Commissie om te zetten in realistische maatregelen die ook onze jongere generaties een perspectief geven op de toekomst" en Ivo Mechels schotelt Di Rupo een aantal cijfers voor die erop wijzen dat 500 dagen zolder regering het consumentenbeleid geen goed doen.

Peter Vandermeersch richt zijn open brief niet aan de formateur, maar wel aan koning Albert II, die vandaag Alexander De Croo en Charles Michel ontvangt. In de brief in nrc-next roept hij op de Belgische politici op te sluiten en te dwingen tot een oplossing.

Nu in het nieuws