Cera bestudeert staatsgarantie

De coöperatieve groep Cera bekijkt of ze een garantie van de Belgische staat zal aanvragen voor de inleg die haar coöperanten hebben gedaan. Een beslissing is nog niet genomen.

Cera heeft het land niet gemakkelijk. De coöperatieve heeft haar vermogen grotendeels geïnvesteerd in aandelen van KBC. Dat gebeurde zowel rechtstreeks als via een omweg via KBC Ancora. De maatschappij is een van de verankeraars van de Vlaamse financiële groep.

Door de zware koersval van KBC ziet Cera echter zwarte sneeuw. Mochten alle coöperanten vandaag hun geld opvragen, dan zou Cera hier niet kunnen aan voldoen. De verkooop van KBC-aandelen zou onvoldoende opbrengen om iedereen terug te betalen.

"Dergelijke verkoop van aandelen is evenwel absoluut niet aan de orde. Cera werkt immers vanuit een perspectief op lange termijn, als medeverankeraar van KBC", zegt de organisatie. "Het achterliggend eigen vermogen per KBC-aandeel ligt overigens substantieel hoger dan de huidige beurswaarde."

Door die benadering is Cera niet verplicht om zijn participatie in KBC tegen de huidige waarde te boeken. Ze mag de historiche aankoopkoersen van de aandelen behouden.

Intussen bekijkt Cera wel of het voor zijn coöperanten moet toetreden tot de garantieregeling van de overheid. Het kan dat doen omdat het minstens de helft van zijn vermogen belegt in financiële ondernemingen. De waarborg kost echter geld.

Eerder deed Arco een beroep op het garantiefonds. Arco belegde zijn vermogen in Dexia, maar zag zich door de instorting van dat aandeel verplicht om over te gaan tot een vereffening. Daardoor zal de overheid over de brug moeten komen.

Lanbokas en Argen-Co, de coöperatieven die respectievelijk in het Landbouwkrediet en Argenta investeren, stelden al vooralsnog niet te zullen toetreden tot de staatsgarantie.

JVG

Nu in het nieuws