Voka bekritiseert uitblijven sociaal-economische hervormingen

Voka bekritiseert uitblijven sociaal-economische hervormingen

Voka bekritiseert uitblijven sociaal-economische hervormingen

Print
Voka-voorzitter Luc De Bruyckere is absoluut niet te spreken over het uitblijven van verregaande sociaal-economische hervormingen in België, als gevolg van de politieke impasse. "Nous en avons marre!", zo klonk het dinsdagavond tijdens een toespraak op het Vokacongres in Brussel.

"We hebben er genoeg van dat men durft te stellen dat extra geld voor de gezondheidszorg niet uitgeven, een besparing is! We hebben er genoeg van dat men denkt de arbeidsmarkt te hervormen door over tien jaar de leeftijd voor vervroegd pensioen met twee jaar te verhogen! ", zo maakte De Bruyckere zijn kritiek bekend op de volgens hem ontoereikende maatregelen die bij de federale onderhandelaars op tafel lagen.

Hij betreurt ook dat er nog geen structurele maatregelen werden getroffen. "Wachten we echt tot Europa of de financiële markten ons ook onder curatele plaatsen?"

De voorzitter van het Vlaams netwerk van ondernemingen stelde dat de onderhandelende partijen zich strak aan de Europese aanbevelingen moeten houden. "We hebben een geloofwaardige begroting nodig waarin we drastisch ingrijpen in de uitgaven. En we moeten daarbij zorg dragen voor de zwakkeren, door ze de kans te geven voor zichzelf op te komen in plaats van ze vaak levenslang steunbehoevend te houden."

Tot slot eiste De Bruyckere meer respect voor de Vlaamse ondernemers. "Wij kunnen niet meer aanvaarden dat de ondernemingen en ondernemers, die de belangrijkste bijdrage leveren aan die welvaart, steeds weer worden voorgesteld als mercantiele boosdoeners die steeds weer moeten opdraaien voor een inefficiënte en veel te dure overheid."

.

Nu in het nieuws