Christelijke Mutualiteit Waas en Dender stopt met vakantiecentrum Amberloup

Het bestuur van CM Waas en Dender heeft beslist om de exploitatie van het vakantiecentrum in Amberloup op 20 november 2011 stop te zetten.

Etienne Van Hecke, algemeen directeur van CM Waas en Dender: "Aan deze beslissing is veel denkwerk voorafgegaan. In het vakantiecentrum verbleven gedurende meer dan 45 jaar talrijke 10-jarige CM-leden, waardoor dit vakantiehuis een belangrijke emotionele uitstraling heeft in onze regio."

"Anderzijds is de exploitatie van een sociaal vakantiecentrum in België vandaag niet evident. Vakanties in het binnenland worden als minder aantrekkelijk geëvalueerd. Daardoor zagen we de bezetting in ons vakantiehuis dalen."

"We stellen deze evolutie ook vast binnen onze eigen mutualistische doelgroepen. In de voorbije periode werden zware inspanningen geleverd om de uitbating te heroriënteren of om een overnemer te vinden. Er werden op dit terrein spijtig genoeg geen resultaten geboekt."

"Als werkgever vervullen wij onze wettelijke verplichtingen. We blijven het gebouw en de terreinen ook verder onderhouden totdat een koper is gevonden. Met het stopzetten van de exploitatie sluiten we nu een belangrijk CM-hoofdstuk af."

Nu in het nieuws