1 / 2

N-VA: "Alle illegalen met kinderen binnen 30 dagen het land uit"

Illegale gezinnen met kinderen mogen maar opvang krijgen als ze een contract tekenen om België binnen de dertig dagen vrijwillig te verlaten. Door de nieuwe opvangwet moeten alleen afgewezen asielzoekers dat doen. Die termijn kan weliswaar met drie maanden verlengd worden als de minderjarige kinderen naar school gaan, maar veel meer ook niet. "Gewone illegalen" die nooit asiel aanvroegen, moeten zo'n contract niet tekenen. Kamerlid Theo Francken (N-VA) wil dat verschil wegwerken. Hij diende zopas een wetsvoorstel in die zin in.

jdewit

Aanleiding waren de verklaringen van een Russische familie vorig weekend in de pers. Een illegaal Russisch gezin had al vier keer het bevel gekregen om het land te verlaten, maar deed dit niet. Het vroeg via de arbeidsrechtbank een leefloon, een opvangplaats of een dwangsom van 1.500 euro per dag vertraging van Fedasil (de federale dienst die instaat voor de opvang van asielzoekers) en van het Gentse OCMW.

"Eigenlijk moest de vader al jaren het land uit zijn, maar de man weigert halsstarrig om te vertrekken. In plaats daarvan liet hij zijn echtgenote en drie kinderen overkomen, waarna nog een vierde kind geboren werd. Volgens de advocaat van het gezin heeft dit illegaal gezin recht op opvang. Dat is de wet. De advocaat vond dat het parlement de wet maar moet veranderen. Wij doen dit nu dus", aldus Theo Francken. Hij pleit voor een gelijke behandeling van illegalen die asiel aanvroegen en illegalen die dat niet deden. In principe zou het Russische gezin immers nog 15 jaar opvang kunnen eisen, omdat het laatste kind dan meerderjarig wordt. Francken wil de twee soorten illegalen-met-kinderen gelijk behandelen.

Meer over de nieuwe opvangwet voor asielzoekers vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Photo News

Nu in het nieuws