Belgische dierentuinen: "rapport stemt niet overeen met realiteit"

Belgische dierentuinen: rapport stemt niet overeen met realiteit

Belgische dierentuinen: "rapport stemt niet overeen met realiteit"

Print
De FOD Volksgezondheid, die verantwoordelijk is voor de inspectie van de dierentuinen in België, plaatst grote vraagtekens bij de "officieuze evaluatie" van de Belgische dierentuinen door ENDCAP en de Born Free Foundation.

"De resultaten stemmen niet overeen met de realiteit in België", zegt Jan Eyckmans, woordvoerder van de federale overheidsdienst. Volgens het dinsdag gepubliceerde rapport van de dierenwelzijnsorganisaties voldoet geen enkele van de onderzochte Belgische dierentuinen aan de minimumeisen die in de wetgeving voorzien zijn. Maar dat wordt door de FOD Volksgezondheid betwist. "Alle Belgische dierentuinen zijn in orde met de wetgeving", luidt het.

"Resultaten zijn gedateerd"

Volgens de FOD zijn de resultaten van het onderzoek, dat meer dan twee jaar gelden werd aangevat, al gedateerd. "Intussen is het Serpentarium van Blankenberge, bijvoorbeeld, onder impuls van de dienst Dierenwelzijn helemaal verbouwd zodat de huisvesting van de dieren nu aan alle normen voldoet."

Bovendien zouden de controles van de dierenwelzijnsorganisaties niet volgens de regels van de kunst verlopen. "Born Free is geen officieel controleorgaan en heeft enkel zicht op de ruimtes die toegankelijk zijn voor bezoekers. De normering geldt ook voor andere ruimtes zoals slaapverblijven. Het is heel onduidelijk welke criteria Born Free in haar evaluatie opneemt, want deze staan niet vermeld in het rapport."

De FOD stelt ook dat alle dierentuinen in België wel degelijk regelmatig gecontroleerd worden. De kritiek die in het rapport op die controles wordt geuit, is dan ook "onterecht", luidt het.

Archieffoto Photo News: Zoo van Antwerpen

.

Nu in het nieuws