Acteur-ambtenaar Dirk Martens weer ontslagen

De Antwerpse gemeenteraad besliste om ambtenaar-acteur Dirk Martens te ontslaan. De man vecht dat ontslag opnieuw aan bij de Raad van State.

Martens was 25 jaar geleden door de stad gedetacheerd naar het Echt Antwerps Teater (EAT). Hij is ook bekend als Achmed in 'Chez Bompa Lawijt'. In 2000 werd hij daar ontslagen, maar signaleerde dat niet aan de stad. Pas vijf jaar later kwam de stad er achter dat Martens onterecht nog een wedde kreeg en ontsloeg hem.

In juni dit jaar verklaarde de Raad van State het ontslag van Martens nietig. Het stadsbestuur wenste het daar niet bij te laten en startte een tuchtprocedure. Die moest voor de gemeenteraad komen. Martens pleitte er zelf voor dat die openbaar zou zijn. Normaal zijn tuchtzaken achter gesloten deuren.

“Ik kan het niet genoeg herhalen dat Martens een zaak is uit het verleden, maar die het huidige personeelsbeleid te schande maakt”, zegt stadssecretaris Roel Verhaert. “Als een van onze personeelsleden betrapt wordt in een café met een pint in zijn handen, dan leidt dat, in het beste geval na een waarschuwing, tot ontslag. Maar toen de personeelsdienst Martens tijdens de werktijd opbelde voor het onderzoek, antwoordde Martens aan de telefoon: ’Met café Den Haan?’ Zijn gedrag en zijn eisen zijn onrechtvaardig en degoutant tegenover de duizenden andere personeelsleden die hard werken voor hun loon.”

François Lebacq, advocaat van Martens, benadrukt dat de stad Antwerpen zelf in de fout ging. “De rechtbank en de Raad van State stelden dit ook vast”, zegt Lebacq. “Bovendien ligt de fout ook bij de EATdirecteur die de stad en Martens niet op de hoogte bracht van het ontslag. Wij stappen nu bij hoogdringendheid naar de Raad van State om dit ontslag opnieuw aan te vechten.”

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio