Lezersvraag - Hebben Dexia-problemen van Ethias invloed op mijn First-rekening?

Lezersvraag - Hebben Dexia-problemen van Ethias invloed op mijn First-rekening?

Lezersvraag - Hebben Dexia-problemen van Ethias invloed op mijn First-rekening?

Print
Ethias moet weer hulp vragen aan de overheid wegens problemen met zijn Dexia-participatie. Heeft dat gevolgen voor mijn First-rekening?

De verzekeraar Ethias is al lang aandeelhouder van Dexia. Aanvankelijk was dat om een voet tussen de deur te hebben. Het maakte van Ethias een bevoorrechte partij om verzekeringen via het banknetwerk van Dexia te kunnen verkopen. Iets wat pas veranderde toen de christelijke arbeidersbeweging besliste om de spaarbank Bacob en verzekeraar DVV bij Dexia onder te brengen. Op dat moment kreeg Dexia een eigen verzekeringsmaatschappij.

Ethias heeft echter steeds zijn belang van iets meer dan 5% in Dexia behouden. Althans tot voor enkele maanden. Ethias kwam toen zelf in de problemen. Het diende bij de overheid aan te kloppen om steun. Dat kon slechts van Europa indien Ethias zou afslanken. En een van de zaken die diende te worden afgestoten, was het pakket aandelen in Dexia.

Doorschuiven

Verzekeraar Ethias besliste om de aandelen door te schuiven naar moedermaatschappij Ethias Finance. Die onderneming is deels in handen van de overheid.

Om de aandelen van de verzekeringsonderneming te kunnen overnemen, wil Dexia Finance nu een obligatielening uitgeven. Het gaat in totaal om 280 miljoen euro.

Maar door de toestand op de financiële markten en door de verdere daling van het Dexia-aandeel is dat niet meer evident. Daarom vraagt Dexia Finance nu de medewerking van de overheid. Als er geen andere financiers worden gevonden, zou die moeten bijspringen.

Voor verzekeraar Ethias heeft dit geen belang meer. Hij heeft immers zijn aandelen verkocht aan Ethias Finance. En dat maakt dat de koers van Dexia de rekeningen niet meer kan beïnvloeden. Bovendien is de financiering van de aankoop een zaak van de moederonderneming. De toestand van Dexia heeft bijgevolg geen invloed meer op uw First-rekening.

Verkoop

Dat betekent niet dat alles bij het oude blijft. Verzekeraar Ethias moet immers van Europa ook zijn activiteiten inzake individuele levensverzekeringen verkopen. En daarin zitten ook de First-rekeningen.

Dit alles maakt dat u een nieuwe verzekeraar kan krijgen. Wie dat wordt, is niet bekend op dit moment.

JVG

MEEST RECENT