Hoboken anno 1929: Prinses Astrid te water

Hoboken anno 1929: Prinses Astrid te water

Hoboken anno 1929: Prinses Astrid te water

Print
120 jaar is de Gazet van Antwerpen oud. In die tijdspanne is er bijzonder veel gebeurd in de wereld en is het aanblik van onze regio ook danig veranderd. Aan de hand van foto's uit het archief halen wij herinneringen op.

Op 3 augustus 1929 komt prinses Astrid naar de scheepswerven van Hoboken om er haar schip, de Prinses Astrid, te dopen. De boot vaart even later op de overzetdienst Oostende-Dover.

FOTO GVA

Nu in het nieuws