Hoboken anno 1929: Prinses Astrid te water

120 jaar is de Gazet van Antwerpen oud. In die tijdspanne is er bijzonder veel gebeurd in de wereld en is het aanblik van onze regio ook danig veranderd. Aan de hand van foto's uit het archief halen wij herinneringen op.

jrosquin

Op 3 augustus 1929 komt prinses Astrid naar de scheepswerven van Hoboken om er haar schip, de Prinses Astrid, te dopen. De boot vaart even later op de overzetdienst Oostende-Dover.

FOTO GVA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio