1 / 4
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Levensgevaarlijke toestanden bij afvalverwerker Indaver in Beveren

Bij de grote Vlaamse afvalverwerker Indaver heersen levensgevaarlijke toestanden. Dat blijkt uit meer dan honderd foto's die een werknemer ons bezorgd heeft. Indaver gaf het probleem in eerste instantie toe, maar vindt nu dat de werknemer de situatie eerst aan het bedrijf had moeten melden.

drombouts

De werknemer nam de foto's de voorbije twee jaar in de vestiging Indaver Doel, aan de Molenweg in Beveren, midden in de Antwerpse haven. Indaver Doel is een klasse 1 (gevaarlijke stoffen) afvalverwerker met zes verbrandingsovens voor huishoudelijk en bedrijfsafval, en twee stortplaatsen voor gevaarlijk en niet-gevaarlijke afval.

"Ik erger mij hier al jaren aan", zegt de verontwaardigde werknemer, die anoniem wenst te blijven. "Ik weet dat ik een risico loop, want officieel mag ik zelfs geen foto's nemen, maar de maat is echt vol. Niemand doet iets en er zijn al zware ongevallen gebeurd."

Stroomkabels die op trappen rondslingeren of waar water over loopt, drie dichtgelaste nooduitgangen, natte vloeren vlak naast gapende putten van afvalovens, slecht afgedekt gaten, een tonnen zware metalen grijper op de rijweg, en op de vloer en de machines centimeters dik stof dat zeker geen bloemsuiker is. Het zijn maar enkele van de onthutsende beelden die de verontwaardigde werknemer ons bezorgde.

Momentopnames

"Ofwel zijn deze onveilige situaties niet gemeld, ofwel zijn ze onvoldoende doorgestroomd", reageerde woordvoerder Jos Artois in eerste instantie. "Wat er nu extra moet gebeuren om de veiligheid nog te verbeteren, gaan we zeker doen."

Maandag klinkt het enigszins anders bij Indaver. Artois merkt op dat de foto's momentopnames zijn en over een tijdsperiode van twee jaar werden genomen.

"De foto's die wij te zien kregen zijn in drie categorieën onder te brengen. Ten eerste zijn er bijvoorbeeld foto's van glasvezels op een stortplaats. Die vezels liggen klaar om ondergegraven te worden, wat volledig binnen de vergunning kan."

Plicht

"Een tweede reeks foto's toont minder ordelijke situaties. Daarvoor verwijzen we naar een brand in een bunkeroven in juni, waardoor huishoudelijk afval tijdelijk in een loods werd opgeslagen omdat er toen niets kon worden verbrand."

"De laatste reeks heeft te maken met minder onveilige situaties. Wij besteden heel veel aandacht aan veiligheid en houden daarom zeer regelmatig rondgangen. Het is zo dat de onze werknemers niet alleen de mogelijkheid hebben om onveilige situaties te melden, ze hebben ook de plicht om dat te doen." De klokkenluider van zijn kant zegt dat hij inderdaad regelmatig wantoestanden heeft gesignaleerd, maar dat er nauwelijks iets verbeterde.

www.indaver.be

#adr: Molenweg, Beveren#

Boris Rousseeuw

MEER OVER Doel