Wijzigingen in de politieraad.

Print
Boom - Steven Vollebergh (VB) diende eerder zijn ontslag in als gemeenteraadslid van de gemeente Rumst. Hij zetelde ook in de politieraad van de Zone Rupel.
Marc Verrept is aangeduid als zijn opvolger in de gemeenteraad Rumst en neemt ook het mandaat van politieraadslid op. Hij legt hiervoor de eed af.
Daniel Lemal stopt als bijzonder rekenplichtige van de zone eind dit jaar.
Hij wordt vanaf 1 januari 2012 vervangen door Bart Smits, gemeenteontvanger van Boom.

Jan BOEY
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio