Onduidelijkheid over wettelijkheid slachtterrein

Het Federaal Voedselagentschap heeft een vergunning uitgereikt om morgen op een terrein aan de Fortweg 33 schapen te slachten. Volgens de stad mag op dat terrein geen enkele activiteit plaatsvinden, maar laat toch maar betijen.

Van Rompaey Chris

"De tijdelijke slachtvloer betreft een privé-initiatief dat niet de goedkeuring van de stad wegdraagt. Er is inderdaad een stakingsbevel uit 2009, waardoor op genoemd perceel geen activiteiten van welke aard dan ook georganiseerd mogen worden. De stad houdt zich aan deze uitspraak en heeft de initiatiefnemer nooit toestemming gegeven om een tijdelijke slachtvloer op die plaats in te richten", zegt communicatieambtenaar Ingrid Sillis.

"De initiatiefnemer heeft een tweetal weken geleden een ?melding klasse 3 ? aan onze milieudienst gedaan. De milieudienst kan deze milieuvergunning niet weigeren omdat het hier om een kennisgeving gaat. In de vergunning staat wel dat zij niet uitvoerbaar is gezien het stakingsbevel dat van toepassing is op deze plaats. De milieudienst en politie hebben recent een overleg gehad met de initiatiefnemer om hem er alsnog op te wijzen dat hij geen tijdelijke slachtvloer mag inrichten op de grond van Fortweg 33", stelt Ingrid Sillis.

Ondertussen laat de stad betijen. "Het probleem is dat je dat vonnis uit 2009 op twee manieren kunt interpreteren", zegt waarnemend burgemeester Els Van Weert (Lier Leeft). "Onze juristen gaan ervan uit dat alle activiteiten op de Fortweg 33 verboden zijn, anderen menen dat enkele de verkoop van meubelen en andere goederen verboden is. De politie zal zondag alleszins ter plaatse gaan en een proces-verbaal opstellen. Het is dan aan het parket om uit te maken of het vonnis uit 2009 overtreden werd of niet."

Chris VAN ROMPAEY

.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio