Dokwerkers mogen werk niet meer weigeren

Werkweigerende Antwerpse dokwerkers riskeren voortaan - zoals in andere sectoren - een sanctie op te lopen. De VDAB gaat weigeringen immers doorspelen aan de RVA. Tot dusver bleef alles intern.

kscherpenberg

De VDAB is immers slechts bemiddelaar, de RVA betaalt al dan niet uit. Dat lijkt eenvoudig. In het havenwereldje is het met zo'n beslissing evenwel op eieren lopen.

"Laat me vooraf heel duidelijk stellen", onderstreept provinciaal VDAB-directeur Luc Hostens, "dat ik hier een genuanceerd beeld wil schetsen en zeker niet wil dat het imago van onze Antwerpse havenarbeider beschadigd zou worden. Het gaat hier om een zeer beperkt aantal: voor de eerste helft van dit jaar gaat het om 142 behandelde werkweigeringen op een totaal van 25.000 'gepakte' jobs. Het kan evenwel niet dat ook 142 jobs niet ingevuld zouden worden. We moeten ervan uitgaan dat werkzoekenden werkbereid zijn."

Het Kot

In totaal bestaat de pool van Antwerpse havenarbeiders uit zowat 8000 mensen (zonder het logistiek contingent). Van die 8000 zitten zowat 4000 havenarbeiders in de 'losse pool'. Zij moeten zich, gespreid over vier momenten, elke dag aanbieden in het aanwervingslokaal of 't Kot' op het Eilandje.

Daar verdelen de ploegbazen het werkaanbod over de shift en de verschillende categorieën (bv. stouwers alle werk, dekmannen, kuipers, enz.). Het 'pakken' van de job moet gebeuren in acht plus twee minuten. Wie jonger is dan 50 moet tijdens de eerste acht minuten reageren. Vermits iedereen zich moet inscannen, weet de VDAB perfect wie aanwezig is. Blijven er jobs open, dan kunnen de nog aanwezigen beschouwd worden als werkweigeraar.

Tot dusver regelde de havengemeenschap een weigering intern via de 'administratieve commissie'. Dat de VDAB nu dossiers gaat overmaken mét kans op verweer, lijkt Luc Hostens niet zo speciaal. "In het arrondissement Antwerpen worden jaarlijks zo'n 5000 dossiers van alle categorieën overgemaakt. De RVA beslist dan na ernstig onderzoek wat daarmee gebeurt."

RVA-directeur Dirk Van Capellen bevestigt de VDAB-beslissing. "Ik ga consequent de overzendingen of transmissies bekijken, maar wil wel onderstrepen dat het om nog geen procent gaat. De RVA kan sancties opleggen van vier tot 26 weken schorsing uit de werkloosheid. Behalve om 'dringende redenen' is bij mijn weten nog nooit eerder een werkweigerende havenarbeider tot bij de RVA gekomen."

Uitkijken

Secretaris Michel Claes (ACVTranscom) reageert onderkoeld: "Wij hebben een systeem dat zichzelf degelijk controleerde. Havenshiften zijn niet te vergelijken met werk elders. Het voorstel van de VDAB leek ons een soort verkapte beschuldiging. Het vakbondsfront heeft daarop beslist niet meer op de brug van 't Kot te staan. We zullen nu zien en bouwen een soort van observatieperiode in."

Paul Verbraeken

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio