Expo 1930: Eigen GvA-paviljoen op wereldtentoonstelling

Gazet van Antwerpen bestaat 120 jaar. We maken een reconstructie van 1891 tot nu in enkele momenten uit de rijke geschiedenis.

jrosquin

In 1930 vierde België zijn eeuwfeest en in Antwerpen en Luik werd ter gelegenheid daarvan een wereldtentoonstelling georganiseerd. Zes maanden lang was het groot feest in Antwerpen en Gazet van Antwerpen droeg uiteraard haar steentje bij. Zij kreeg als enige Vlaamse krant de toestemming op de wereldexpo zelf een krant te drukken onder de titel: “Antwerpen 1930, officieel dagblad-programma van de Wereldtentoonstelling voor colonien, scheepvaart en Vlaamsche kunst.”

Gazet van Antwerpen bouwde onder impuls van hoofdredacteur Frans Goris en directeur Alfdred Somville een eigen paviljoen op de expo. Het gebouw stelde een reusachtige rotatiepers voor met boven op het dak nagebootste papier- en rotatiedrukrollen. De drukpers in het GvA-paviljoen was de enige machine op de wereldtentoonstelling die effectief werkte. Vanop een soort brug konden de bezoekers door een glazen wand de machine in productie zien. Op 26 april 1930 liep het eerste nummer van Antwerpen 1930 van de persen. Het telde zestien bladzijden en kostte 1 frank. In totaal verschenen 189 nummers.

Het initiatief was een unicum. De krant had veel aan prestige gewonnen, maar financieel was het resultaat minder positief. De gemiddelde verkoop van de expokrant was minder dan verhoopt, de bouw van het paviljoen had 845.000 frank gekost en de exploitatiekosten bedroegen 1,2 miljoen frank. Het gevolg was een verlies van bijna 1,5 miljoen frank. In het laatste nummer schreef hoofdredacteur Goris een ‘tot weerzien’ waarin hij beloofde dat Antwerpen 1930 een nakomeling zou krijgen. “Hoe dat kind zal heten, vernemen we later”, schreef Goris. Zondagsvriend was geboren.

JM

Vastgoed

Jobs in de regio