Eerste GvA: 'Centenblad' voor Jan met de pet

Eerste GvA: 'Centenblad' voor Jan met de pet

Eerste GvA: 'Centenblad' voor Jan met de pet

Print
Gazet van Antwerpen bestaat 120 jaar. Zolang al staat uw trouwe Antwerpse gezel dagelijks voor u op de bres. Dagelijks krijgt u in dit een dossier een moment voorgeschoteld uit de rijke geschiedenis sinds 1891.

Omstreeks 1880 zagen de eerste 'centenbladen' in ons land het levenslicht. De gevestigde dagbladen van 10 centiem per nummer waren te duur voor Jan met de pet. De 'centenbladen' van 2 centiem, zijnde één cent, lagen meer in het bereik van de gewone man. Begin 1891 werd het eerste Antwerpse katholieke centenblad geboren. Gazet van Antwerpen was zijn naam, Jan Baptist Napolitaan Van Os was de vader. Een aantal leden van de Meetingpartij in Antwerpen had een'Komiteit ter oprichting van een katholiek dagblad' gesticht dat de strijd met de 'goddeloze' liberalen wilde aanbinden. Maar uiteindelijk ging het comité ter ziele, waarom juist is nooit achterhaald kunnen worden.

Drukker Napolitaan Van Os werd ongeduldig omdat het nieuwe dagblad zo lang uitbleef en besloot dan maar op eigen houtje een krant uit te geven. De nieuweling, die zich als verdedigster van de Meetingpartij opwierp, werd door de concurrenten allesbehalve vriendelijk ontvangen.

Het Laatste Nieuws maakte Gazet van Antwerpen bijvoorbeeld uit voor 'Jap- gazet (Jap was de Zuid-Nederlandse scheldnaam voor katholiek.) Maar Gazet van Antwerpen beet onmiddellijk van zich af: "Het leugenorgaantje zal welhaast tot zijn spijt ondervinden dat het met die Japgazet zal af te rekenen hebben."

Het Handelsblad en L'Escaut waren vriendelijker: "Er is een nieuw centenblad verschenen onder den titel Gazet van Antwerpen, welke reeds in zijn eerste nummer laat voelen dat zij Het Laatste Nieuws gaat bevechten en pogen te onderkruipen.

JM

MEEST RECENT