Sterke stijging van flitspaalvandalisme

In 2010 werden in ons land 44 feiten van vandalisme geregistreerd aan flitspalen. Dat is een sterke stijging in vergelijking met 2010 toen slechts 13 inbreuken werden vastgesteld. Dat blijkt uit het antwoord van staatssecretaris voor Mobiliteit Etienne Schouppe op een schriftelijke vraag van senator Bert Anciaux (sp.a). Schouppe baseert zich voor deze cijfers op criminaliteitsstatistieken van de federale politie.

kscherpenberg

In 2010 werden er in Vlaanderen en Wallonië telkens 22 incidenten gemeld, terwijl dat in 2009 acht keer in Vlaanderen en vijf keer in Wallonië het geval was. In 2010 ging het in zes gevallen om beschadigingen of vernielingen door brand of ontploffing. In vijf gevallen werd de flitspaal onbruikbaar gemaakt door beschadiging. Zes keer was er sprake van vandalisme door graffiti, zeven keer van vandalisme "op andere roerende goederen" en 20 keer van "andere vernielingen".

Van alle 202 geregistreerde beschadigingen in de periode 2005-2010 ging het in 43 gevallen om brandstichting, 19 keer om beschietingen en 47 keer werd de flitspaal onbruikbaar gemaakt met verf. In 14 gevallen werd het flitstoestel verwijderd.

Beeld: PhotoNews

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER