Voortaan ook auteursrechten voor muziek in taxi

GTL-Taxi, de beroepsvereniging van taxibedrijven, en Sabam hebben een akkoord bereikt voor de inning van auteursrechten. Voortaan zullen ook de taxisector en verhuurbedrijven van voertuigen met chauffeur een vergoeding betalen voor het gebruik van muziek in de voertuigen.

ikerremans

Sabam int al jaren auteursrechten voor het gebruik van audiovisuele en muziekwerken in metro's, bussen, vliegtuigen, ... Enkel voor het gebruik in taxi's en verhuurvoertuigen met chauffeur werden nog geen rechten geïnd.

Met de grootste nationale koepelfederatie voor taxi's en verhuurvoertuigen sprak de auteursrechtenvereniging een bedrag van 15 cent per werkdag en per voertuig af, of 35 euro per jaar, zo staat in een mededeling.

In die mededeling wordt ook benadrukt dat in Groot-Brittannië, Ierland, Portugal en Finland al auteursrechten worden geïnd voor muziek in taxi's.