"Deze elf woningen kunnen niet in woonbos"

De gemeente Kalmthout gaat op twee fronten in de tegenaanval tegen het provinciebestuur. Inzet: de bouw van elf woningen aan de Kinderwelzijnstraat.

pirombouts

Kalmthout heeft eerder dit jaar een bouwvergunning geweigerd aan projectontwikkelaar Van Wellen- Thys uit Antwerpen. Die wil elf woningen bouwen op een perceel van 1,4 hectare in de Kinderwelzijnstraat, tussen de Putsesteenweg en de Irisdreef, en tegenover de school Wilgenduin. Drie jaar geleden was er nog sprake van 17 woningen, maar ook dat plan hield de gemeente tegen.

Twee later ingediende plannen noemde de gemeente onontvankelijk wegens onvolledig. “De GECORO, de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, heeft deze aanvraag unaniem ongunstig geadviseerd”, zegt een boze burgemeester Lukas Jacobs (CD&V, foto).

Extra belasting

“De elf woningen zouden een extra belasting geven voor deze nu al smalle en drukke straat aan een school. Van Wellen is niet van plan om grond af te staan voor de noodzakelijke verbreding van de straat. Bovendien probeert Van Wellen te doen alsof het geen verkaveling is, en zo de kosten van de nutsvoorzieningen op ons af te schuiven. Dan spreek je al snel over 10.000 euro per lopende meter.”

“Verder zou de helft van het bos verloren gaan en zou de intensieve bebouwing vloeken met de omgeving, waar vooral villa’s in grote diepe percelen staan. Wij hebben vruchteloos gevraagd om te wachten tot we klaar zijn met ons ruimtelijk uitvoeringsplan voor de omgeving van de Putsesteenweg. Dat zal voor een woonbos als dit een kleiner aantal woningen voorschrijven.”

Zestig bezwaarschriften

Naast de gemeente dienden ook zestig omwonenden bezwaarschriften in. Toch heeft Van Wellen nu gelijk gekregen. “De aanvraag is principieel in overeenstemming met de gewestplanbestemming”, zegt de provincie. “De voorgestelde afmetingen, de inplanting en de bouwdichtheid van de woningen zijn aanvaardbaar. Een verkavelingsvergunning is niet nodig.” Wel moet de bouwer grond afstaan voor de verbreding van de Kinderwelzijnstraat, en moet hij nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen.

Kalmthout gaat nu in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Aangezien dat jaren kan duren, start Kalmthout ook snel een burgerlijke procedure op, om te voorkomen dat Van Wellen al start met de rooien bouwwerken.

Boris ROUSSEEUW

MEER OVER Kalmthout

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio