Bijkomende verzekeringen

In ons land lopen meer dan acht miljoen polissen voor een hospitalisatieverzekering. Dat is zinvol, maar niet zaligmakend. De premies en diensten verschillen sterk.

pirombouts

De hospitalisatieverzekering is in trek. Velen vrezen hoge ziektekosten en die vrees is gegrond. Het ziekenfonds betaalt niet alles terug. Zo zijn de ereloonsupplementen van artsen voor uw rekening en wordt bepaalde medische verzorging niet terugbetaald.

Vaak sluit de werkgever een collectief contract af. Dat kunt u bij uw pensionering of ontslag zelf voortzetten, maar tegen een hogere premie. Vooraf kunt u wel al een premie beginnen te betalen, die als reserve dient tegen de tijd dat de premie wordt opgetrokken.

Gaat u als individu een hospitalisatieverzekering aan, dan kunt u kiezen tussen een privéverzekeraar of het ziekenfonds. Vroeger was het laatste goedkoper, maar de dekking ging minder ver. Vandaag zijn de verschillen kleiner. Een wet uit 2010 bepaalt dat ziekenfondsen qua hospitalisatieverzekeringen dezelfde regels moeten volgen als privéverzekeraars.

Privéverzekeraar het duurst

Volgens een enquête die Test-Aankoop dit voorjaar hield, betaalt wie alleen voor zichzelf een verzekering heeft, gemiddeld 20 euro per maand bij een ziekenfonds en 45 euro bij een privémaatschappij. Een gezin telt 44 euro neer bij een ziekenfonds en meer dan 70 euro bij een privéverzekeraar.

Uit een vergelijking door Test-Aankoop bleken de beste contracten die van AG Insurance, DKV, Ethias en de Onafhankelijke Ziekenfondsen, waarvan de polis Hospitalia Plus de titel ‘Beste Koop’ kreeg. Uit de studie blijkt ook dat er allerlei uitsluitingen zijn, zoals een vruchtbaarheidsbehandeling of sterilisatie, een inenting, tandverzorging, palliatieve zorg of revalidatie. En let op: als het ziekenfonds niets terugbetaalt, kunt u doorgaans ook niet op de hospitalisatieverzekering terugvallen. Als er toch dekking wordt geboden, is de vergoeding bijna altijd beperkt.

Eerlijkheid

Het is niet altijd eenvoudig om deze verzekering af te sluiten. Bent u al ziek op dat moment, dan kan u wel worden verzekerd, maar worden alle rechtstreekse en onrechtstreekse gevolgen van de aandoening uitgesloten. En vanaf een bepaalde leeftijd kunt u bijna nergens nog een nieuw contract sluiten. Zit u qua leeftijd goed, dan nog moet u soms een medisch onderzoek ondergaan en meestal een lijst met medische vragen invullen. Daarop moet u eerlijk antwoorden, want als later blijkt dat u opzettelijk heeft gelogen door bijvoorbeeld een bepaalde ziekte of overgewicht te verzwijgen, dan kan de verzekeraar zijn vergoeding beperken of zelfs volledig schrappen.

Vaak zijn de polissen ondoorzichtig. Bovendien zijn de premies erg gestegen, tot 50 of zelfs 200 procent meer. Waarop letten? U sluit de verzekering best af wanneer u nog jong bent, want hoe ouder u bent, hoe hoger doorgaans de premie. Sommige maatschappijen starten met een redelijke premie, maar verhogen die spectaculair als de verzekerde eenmaal te oud is om nog van verzekeraar te veranderen. De premie is ook lager als u voor de formule met een tweepersoonskamer kiest in plaats van eenpersoonskamer. Neem best een contract dat de ereloonsupplementen vergoedt. En hoe hoger de franchise, hoe lager de premie.

Bron: Budget & Recht 215 - Maart/april 2011 en nr.207 - November/december 2009

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio