Kies ziekenfonds bewust

Een ziekenfonds kiest u vaak uit uit familiegewoonte. Of omdat u maar één ziekenfonds kent. Toch is vergelijken interessant, want er zijn grote verschillen.

pirombouts

Elke burger is verplicht om een ziekte- en invaliditeitsverzekering aan te gaan. Dat kan ofwel bij een ziekenfonds, ofwel bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze geeft recht op terugbetaling van bepaalde - maar lang niet alle - medische onkosten en op uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of invaliditeit.

In deze verplichte verzekering mag er geen verschil zijn tussen de ziekenfondsen. Voor de terugbetaling is er een onderscheid tussen kleine risico’s - onder meer consultaties bij de arts en geneesmiddelen - en grote risico’s, zoals hospitalisatie of bevalling. Voor beide moet u vaak een gedeelte uit eigen zak betalen: het remgeld.

Aanvullende verzekering

De ziekenfondsen bieden nu een steeds groter pakket bijkomende diensten aan: de aanvullende verzekering (A.V.). De meeste verplichten hun leden statutair toe te treden tot deze A.V. Alleen bij de neutrale ziekenfondsen is deze keuze facultatief. De Hulpkas verstrekt alleen de verplichte verzekering.

De A.V. kan de verplichte ziekteverzekering vervolledigen en medische en paramedische kosten die daarbuiten vallen, terugbetalen. Dat kan gaan van kijkoperaties, gewrichtsprothesen en andere implantaten tot allerlei medisch materiaal, ziekenvervoer, vaccinaties, logopedie, pedicure of orthodontie tot brilmonturen, hoorapparaten, steunzolen of pruiken.

Meestal worden extra ziekenhuisfacturen en dagvergoeding bij hospitalisatie gedeeltelijk terugbetaald. Sommige ziekenfondsen betalen ook alternatieve geneeswijzen en producten terug.

Een ander aspect van de A.V. is de sociale dienstverlening: thuiszorgdiensten zoals thuisverpleging, gezins- en kraamhulp en thuisonderwijs voor zieke kinderen.

Meestal is er ook een tussenkomst voor een tijdelijk verblijf in een rust- of verzorgingstehuis of revalidatiecentrum. Ook kan de aansluiting bij een sportclub of dieetadvies worden terugbetaald.

Verder omvat het aanvullend pakket standaard ook allerlei premies bij geboorte, adoptie of overlijden. De ziekenfondsen bieden, naast de aanvullende verzekering, ook diverse formules van ziektekosten- of hospitalisatieverzekeringen aan.

Gigantische verschillen

Onderzoek van Test-Aankoop wees uit dat er gigantische verschillen zijn tussen de bijdragen en het dienstenpakket. Dat verschilt niet alleen sterk tussen de ziekenfondsen, maar vaak zelfs van regio tot regio binnen eenzelfde verbond.

Hoe door de bomen het bos nog zien? Maak zelf eerst een inventaris op van de diensten waarvan u wil genieten. Een volledige lijst van diensten vindt u bij de Controledienst voor de Ziekenfondsen. Bekijk dan welk ziekenfonds die diensten aanbiedt, onder welke voorwaarden en met welk type lidmaatschap. Niets belet u om lid te worden van een ziekenfonds in een andere regio.

Om van ziekenfonds te veranderen, volstaat het u bij het nieuwe ziekenfonds in te schrijven. Dat regelt alle formaliteiten. Let wel: dit kan alleen aan het begin van elk trimester. Wie naar een ander ziekenfonds overstapt, behoudt alle verworven rechten, zonder wachttijd.

Meer info op Social Security en Test Aankoop.

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio