Kamerkeuze bepaalt veel

Bij een opname in het ziekenhuis informeert u zich best over de kamerprijzen, extra’s voor eenpersoonskamers en eventuele ereloonsupplementen van artsen.

pirombouts

Een eenpersoons- of meerpersoonskamer? Dat is een eerste vraag, die grotendeels uw ziekenhuisfactuur bepaalt. Enkel voor dit type kamer mogen de ziekenhuizen zelf het kamersupplement te bepalen. Vraag daarom in het ziekenhuis vooraf een gedetailleerde raming van de kosten van de latere opname. De ziekenhuizen zijn wettelijk verplicht om u opnamedocumenten te geven. Dat is enerzijds een formulier waarop u duidelijk uw keuzes met betrekking tot de arts en de kamer moet aanduiden, en anderzijds een lijst met actuele prijzen, waaronder ook bijvoorbeeld een tv of een koelkast.

Kamersupplementen

De kamersupplementen op een eenpersoonskamer schommelen - volgens een onderzoek van Test-Aankoop van dit voorjaar - tussen 9 euro en maar liefst 190 euro per dag. Gemiddeld wordt er 50 tot 100 euro betaald per dag. Maar dat geldt alleen als u uitdrukkelijk om een eenpersoonskamer heeft gevraagd. Komt u op zo’n kamer terecht omdat er in een andere kamer geen plaats beschikbaar was, dan mag u geen meerprijs worden aangerekend.

Voor een verblijf op een tweepersoonskamer mogen ziekenhuizen sinds 1 januari 2010 geen kamersupplement meer aanrekenen. Dat levert voor de patiënt een besparing van 21,77 euro per opnamedag op. In een meerpersoonskamer mogen ziekenhuizen al geruime tijd geen kamersupplementen aanrekenen.

Ereloonsupplementen

Naast kamersupplementen kan het ziekenhuis ook nog ereloonsupplementen aanrekenen. Daarvoor moet u weten of de artsen al dan niet geconventioneerd zijn, met andere woorden of ze al dan niet verbonden zijn aan de tarieven van het Riziv. Deze informatie moet het ziekenhuis u op voorhand meegeven. Gebeurt dat niet, vraag dat dan na bij uw mutualiteit. Geconventioneerde artsen mogen enkel ereloonsupplementen aanrekenen als de patiënt uitdrukkelijk gekozen heeft voor een eenpersoonskamer.

Op twee- of meerpersoonskamers mogen ze dus geen ereloonsupplementen vragen. Ze rekenen dan alleen hun ereloon aan, zoals bepaald in de akkoorden met de ziekenfondsen. Niet-geconventioneerde artsen mogen in principe altijd ereloonsupplementen vragen, op welk type van kamer de patiënt ook verblijft, tenzij het ziekenhuis daarover een ander beleid voert.

Maxima voor ereloonsupplementen

Ook dat is een belangrijke factor: de ziekenhuizen kunnen zelf maxima opleggen voor de ereloonsupplementen. Wat dat beleid betreft, doet zich de jongste jaren een gunstige evolutie voor. Heel wat ziekenhuizen leggen geen supplementen meer op aan patiënten die voor twee- of meerpersoonskamers kiezen: geen kamersupplementen, maar ook geen ereloonsupplementen.

Op die manier is de situatie voor de patiënt duidelijker: kiezen voor een kamer met twee of meer personen impliceert dan automatisch dat er geen supplementen zijn. Het onderzoek van Test-Aankoop wijst uit dat zo’n 25 ziekenhuizen wél nog toelaten dat artsen ereloonsupplementen aanrekenen op twee- en/of meerpersoonskamers.

Bron: TesT-Gezondheid 102 april/mei 2011

Vastgoed

Jobs in de regio