Opnameverklaring = contract

Een verblijf in het ziekenhuis begint bij de opname. Een belangrijk moment waarop u, zo mogelijk, best goed voorbereid bent.

pirombouts

Hoe u in het ziekenhuis belandt, hang af van het ziektebeeld. Nogal wat mensen komen voor een dagopname (ingreep zonder overnachting) of een geplande ingreep.

Maar er zijn ook pechvogels die voor een dringende ingreep of via de spoedafdeling in het ziekenhuis terechtkomen. Wie voor een geplande ingreep staat, kan zich best vooraf goed informeren. Door deze brochure te lezen, bijvoorbeeld. Maar ook door op voorhand na te gaan bij uw ziekenfonds en/of hospitalisatieverzekering of u in orde bent.

Bekijk ook voor welke risico’s u verzekerd bent en welke tussenkomsten u kan verwachten. Dat kan via de website van het ziekenfonds of de verzekeringsmaatschappij. Verder kunt u uw polis nalezen of telefonisch contact opnemen met uw ziekenfonds of uw verzekeraar.

Kamerkeuze

Bij de ziekenhuisopname moet u een opnameverklaring invullen. De inhoud van dat document is wettelijk vastgelegd. In de opnameverklaring wordt de tarief- en kamerkeuze aangeduid. Hierin kunt u heel belangrijke informatie over het financiële aspect van uw opname terugvinden.

Wees u ervan bewust dat de keuze die u maakt, grote gevolgen voor uw eindafrekening heeft. Kiest u voor een eenpersoonskamer, dan betekent dat zonder meer een veel duurdere eindafrekening. Het ziekenhuis probeert uw kamerkeuze steeds te respecteren, tenzij het gevraagde kamertype niet (meer) beschikbaar is.

Bewaren

De opnameverklaring wordt in tweevoud opgemaakt. Het ene exemplaar is voor het ziekenhuis, het andere voor u. Het is een soort contract tussen u en het ziekenhuis. Het document is daarom bindend. Lees het dan ook grondig na voor u ondertekent. Bewaar uw exemplaar zorgvuldig. Het kan nuttig zijn bij latere discussies over uw factuur.

Voor patiënten die niet in staat zijn om zelf te kiezen omdat ze bijvoorbeeld buiten bewustzijn worden opgenomen, zal een verwant de keuze moeten maken. Hoe dan ook zal zelfs na een spoedopname dit opnamedocument zo snel mogelijk worden ingevuld.

Het spreekt voor zich dat de opnameverklaringen verschillen naargelang u voor een gewone opname komt, voor een ingreep in dagopname of voor een opname van een kind met een begeleidende ouder.

Beschouw de opnameverklaring niet als een soort bestek of offerte. Het ziekenhuis kan nooit een exacte berekening maken omdat bepaalde ontwikkelingen niet te voorzien zijn, zoals kosten bij verwikkelingen.

Het ziekenhuis kan u om een voorschot vragen. Het maximumbedrag varieert naargelang uw statuut en het kamertype dat u kiest.

Vastgoed

Jobs in de regio