Benoît Lutgen (cdH) wil 300 euro netto extra per maand

De voorzitter van cdH, Benoît Lutgen, pleit ervoor het deel van het inkomen dat vrijgesteld is van belastingen te verhogen van 6.000 tot 9.242 euro. Voor een vrouw met twee kinderen zou dat netto neerkomen op 300 euro extra. Hij voegt eraan toe dat die ingreep 3 miljard euro zou kosten en over verschillende jaren moet worden gespreid.

pneirinckx

Het huidige systeem van werkloosheidsuitkeringen is niet goed, meent Lutgen. "De eerste uitkering ligt te laag, die moet hoger. Om ze nadien te laten afnemen? Daar ben ik niet tegen. Maar het doel moet zijn mensen aan te zetten opnieuw werk te vinden door ook de begeleiding, de sancties, enzovoort tegen het licht te houden", luidt het.

Naast een rist andere begrotingsvoorstellen willen de Franstalige humanisten het systeem van de notionele intrestaftrek herbekijken. Er moeten voorwaarden aan worden gekoppeld in verband met werkgelegenheid die eenvoudig controleerbaar zijn. Ze echt koppelen aan jobcreatie is moeilijk, stelt Lutgens partijgenoot en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet. Hij wil een link met investeringen zien.

Foto: Photonews

MEER OVER Benoît Lutgen

Nu in het nieuws