"Niet meer luisteren naar Léonard tot Kerstmis"

Niet meer luisteren naar Léonard tot Kerstmis

"Niet meer luisteren naar Léonard tot Kerstmis"

Print
Benoit Lannoo, woordvoerder van vicepremier Joëlle Milquet (cdH), roept op om aartsbisschop Léonard tijdelijk de rug toe te keren. Dat doet hij na de uitspraken van de man over "de gescheiden hertrouwden".

Léonard vindt dat wie hertrouwt na een echtscheiding of vrijgezellen die trouwen met een gescheiden persoon "zelf de keuze maken om blijvend verstoken te zijn van de communie met het eucharistisch verbond". Ze zouden volgens hem ook beter geen taken op zich nemen die hen in een delicate of moeilijke positie brengen "zoals bijvoorbeeld het godsdienstonderricht of een directiefunctie binnen het katholiek onderwijs".

Mieke van Hecke van het Katholiek Onderwijs wees de uitspraken al af, maar Lannoo is kwaad dat Léonard weer mensen schoffeert. "Zou de man er gezien zijn totale gebrek aan empathie niet beter aan doen voor langere tijd te zwijgen in plaats van kerk en gelovigen telkens weer in diskrediet te brengen? Maar aangezien we er gif op kunnen innemen dat Léonard niet vanzelf tot dit inzicht komt, zouden we deze hardnekkige recidivist best allemaal samen - gelovigen en niet-gelovigen, met of zonder grote maatschappelijke verantwoordelijkheid - eens enkele weken ostentatief de rug toekeren", klinkt het in een opiniestuk in een krant van De Persgroep.

Hij vindt dat niemand nog naar André-Joseph Léonard moet luisteren en dat iedereen moet wegblijven bij elke manifestatie waar de bisschop bij betrokken is tot Kerstmis.

Beeld: Photonews

.

Nu in het nieuws