Liégeois wil meer informatie over standpunt Rubens in zaak Hasseltse politie

De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois heeft de Hasseltse procureur Marc Rubens (foto) in een lange brief gevraagd om zijn standpunt uit te leggen in de zaak van de graaicultuur bij de Hasseltse politie. Er is evenwel geen tuchtonderzoek, het gaat louter om een vraag om informatie.

jdewit

Dat raakte zopas bekend. In heel de discussie rond Hazodi rijst de vraag wie de Hasseltse procureur eigenlijk is.

Wraakengel

Marc Rubens (63) is geboren in het Antwerpse maar heeft ouderlijke roots in Bilzen. Hij woont in de Kempen en heeft zeven kinderen. Hij studeerde rechten aan de UIA. In 1976 was hij een jaartje advocaat vooraleer over te stappen naar het Antwerpse parket. Daar bouwde hij de drugssectie uit. In 1991 promoveerde hij naar het parket-generaal bij het Antwerpse Hof van Beroep. Daar deed hij de Kamer van Inbeschuldigingstelling en ook 49 assisenhoven, een record in de provincies Antwerpen en Limburg dat pas nu gebroken is. Hij was berucht voor zijn strenge vorderingen en voor zijn vlijmscherp taalgebruik, "een wraakengel van de samenleving", zo zegde een collega bewonderend.

Rechtlijnig

Rubens werd vervolgens hoofd van de Enquêtedienst van het Comité P, dat de politiediensten controleert en einde 1999 procureur van Hasselt. Rubens is van christendemocratische signatuur en één van de procureurs met de langste staat van dienst in België. Hij staat bekend als erg rechtlijnig en als een man die politici en topfiguren niet spaart. Zo vervolgde hij Patrik Vankrunkelsven (toen VU) omdat die over de omheining van de Navo-basis in Kleine Brogel klommen. Hij kreeg vlammende ruzie met toenmalig voorzitter Palms van de Hasseltse rechtbank, een ruzie die tot in de kleine dingen werd uitgevochten. Ruzies over meubelen werden niet geschuwd.

Te autoritair

Omdat hij zijn parket aanvankelijk "te autoritair" zou hebben geleid, kreeg hij een onderzoek van de Hoge Raad voor Justitie aan zijn been. De klagende politierechter verweet hem zelfs "machtsmisbruik" en door zijn optreden "zou het Hasseltse parket leeglopen". Rubens zelf zegde toen dat hij orde op zaken moest stellen en "dat kan in het begin niet door overleg". De Hoge Raad voor de Justitie onderzocht de zaak, vond Rubens "te autoritair", maar stelde ook vast dat de meeste substituten de visie van Rubens volgden en dat de vertrekken van bepaalde medewerkers niets met het beleid van Rubens vandoen hadden.

Volgens de meeste waarnemers leidt Rubens zijn parket organisatorisch goed en heeft hij ook heel constructief meegewerkt aan de hervormingen van het gerecht, die Justitieminister Stefaan De Clerck wil doorvoeren. Zo voerde Rubens al in 2002 een succesvolle nultolerantie voor winkeldieven in, die dit jaar door het parket van Tongeren werd overgenomen. Ook Antwerpen nam de idee over.

Rubens was in 2007 kandidaat voor de functie van procureur-generaal in Antwerpen, maar de minister benoemde Yves Liégeois.Bij collega’s hoor je dat Rubens “erg rechtlijnig maar ook te autoritair” is. Sommigen vergelijken hem met “Statler en Walldorf”, de twee mopperende, slimmere oudere heren uit de Muppet Show.

Bondsprocureur

Nog dit jaar werd Rubens bondsprocureur in opvolging van René Verstringhe. Hij bekleedde die functie in de jaren negentig ook al. Nu werd hij geconfronteerd met de racistische spreekkooren in Genk. Hij startte ook dit jaar in de Antwerpse politieschool, waar hij hoofddocent is, een uniek project op. Samen met de vier andere procureurs van het Antwerpse Hof van Beroep wil hij de kandidaat-lesgevers screenen op hun juridische kwaliteiten. Om te voorkomen dat toekomstige politiemensen niet meer weten hoe een huiszoeking moet gebeuren zal over iedere lesgever worden geadviseerd. Het project werd ondertussen in Limburg overgenomen.

De procureur kwam recent in opspraak in de reportage over de wantoestanden bij de politie in Hasselt. Nochtans heeft Rubens in de kantoren van deze politiezone Hazodi sinds begin dit jaar 2 parketmagistraten en 1 jurist gedelegeerd om de politiemensen ter plekke te ondersteunen. Zo wilde hij alvast de juridische manier van optreden van de politie veilig stellen. De procureur-generaal van Antwerpen heeft informatie over de visie van Rubens in dit dossier opgevraagd, niet in het kader van een tuchtonderzoek want dat is er momenteel niet. Maar wel omdat er een parlementaire vraag over hem is gesteld.

JDW

Nu in het nieuws