Onderhandelaars stellen akkoord voor in uiterst positieve sfeer

Print

Onderhandelaars stellen akkoord voor in uiterst positieve sfeer

Elio Di Rupo en de acht onderhandelende partijen hebben dinsdagvoormiddag een persconferentie gegeven om hun communautair akkoord voor te stellen. De persconferentie was een korte uiteenzetting met veel lof voor de partijvoorzitters die samen met Di Rupo aan tafel zitten. De formateur gaf meteen ook de volledige tekst van het akkoord vrij.

Lees hier het volledige institutionele akoord.

Historisch

"We hebben het probleem BHV, dat het politieke leven reeds vele jaren verzuurd, definitief uit de wereld geholpen", zei Di Rupo, die geflankeerd werd door Wouter Beke (CD&V), Caroline Gennez (sp.a), Alexander De Croo (Open Vld), Wouter Van Besien (Groen!), Laurette Onkelinkx (PS), Charles Michel (MR), Joëlle Milquet (CDH) en Jean-Michel Javaux (Ecolo). "De gewesten en gemeenschappen kunnen een efficiënter beleid voeren. Gewesten worden zo de motor van de economie en de werkgelegenheid. De gemeenschappen worden de kern van het gezins- en ouderenbeleid."

Di Rupo prees de moed en de verantwoordelijkheid van zijn collega's. "Wij hebben maandenlang gewerkt aan dit gedenkwaardige en historische akkoord. Mijn collega's hebben hun capaciteiten laten zien waardoor ons land uit een impasse is geraakt en een van de grootste staatshervormingen ooit heeft gerealiseerd."

Hij gaf wel toe dat er nog veel werk aan de winkel is. "Het is een eerste stap maar wel een fundamentele stap. Er is nog heel wat werk. Nu moet de begroting 2012 worden opgemaakt. De nodige structurele hervormingen moeten worden doorgevoerd om de toekomst van ons land veilig te stellen en er moet vooral een nieuwe regering worden gevormd", aldus nog de formateur. "Er zullen dus heel moeilijke maatregelen moeten genomen worden. Die moeten sociaal rechtvaardig zijn ondanks de omvang van de sanering."

"Politieke akkoorden zijn onontbeerlijk maar niet voldoende. We moeten ijveren voor het algemeen belang. Het is samen dat wij zullen zorgen voor een betere toekomst voor onze mannen en vrouwen, onze kinderen, in het bijzonder Nette (verwijzend naar de kersverse dochter van Wouter Beke, nvdr.), en in het bijzonder voor onze jeugd."

Welke coalitie?

De sfeer tussen de onderhandelende partijen zat duidelijk goed. "We hebben woord gehouden, er is eerst een communautair akkoord. Dat was voor ons de voorwaarde om mee aan tafel te komen", liet CD&V-voorzitter Wouter Beke zich achteraf nog ontvallen.

Toch kan het wel eens de laatste keer geweest zijn dat de acht partijen samen een akkoord hebben voorgesteld. Di Rupo zal woensdag en donderdag zijn gesprekken met de partijvoorzitters voortzetten met het oog op de keuze van de regeringspartijen. Het is bekend dat Open Vld liever niet met acht verder gaat.

Nu in het nieuws