Grootschalig onderzoek naar graaicultuur bij politie

Grootschalig onderzoek naar graaicultuur bij politie

Grootschalig onderzoek naar graaicultuur bij politie

Print
Het Comité P voert een groot onderzoek naar de ‘graaicultuur’ in de Belgische politiekorpsen. “We nemen de klachten die we krijgen zeer ernstig”, zegt voorzitter Bart Van Lijsebeth. Minister van justitie Stefaan De Clerck heeft de Hasseltse klokkenluiders uitgenodigd voor een gesprek. Hij gaat daarmee in tegen de Hasseltse procureur Rubens die eerder zei dat ze "monddood" moesten worden gemaakt.

Over het juiste aantal klachten dat het Comité P behandelt, kan de voorzitter niets zeggen. “Maar we krijgen er regelmatig binnen”, zegt Bart Van Lijsebeth, voorzitter van het orgaan dat de politiediensten controleert. “En we nemen ze zeer ernstig.” Daarom voert het Comité P momenteel een groot doorlichtingsonderzoek.

“We zijn er al bijna een halfjaar mee bezig. Omdat het onmogelijk is om álle korpsen door te lichten, werken we op basis van een uitgebreide steekproef.”

Concreet wordt het systeem van de toelagen (zoals premies voor overuren en weekendwerk) en de vergoedingen (voor alle mogelijke onkosten) volledig binnenstebuiten gekeerd. De resultaten van de verschillende korpsen worden met elkaar vergeleken. Op die manier moet duidelijk worden bij welke korpsen er sprake is van misbruik. Het onderzoek is in de loop van 2012 klaar.

Ontslagnemend minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom (Open Vld) liet gisteren nog weten dat er dringend nood is aan een aanpassing van de politiepremies. “Politiemensen moeten extra betaald worden als ze een lastige opdracht uitvoeren. Maar die premies moeten wel gerechtvaardigd zijn.”

Al in 2009 werd dit probleem van de premies aangekaart tijdens hoorzittingen over tien jaar politiehervorming in de Kamer. Tot op heden gebeurde er niets mee. Lees hierover meer op de expertenpagina van John De Wit.

Nu in het nieuws