Akkoord inzake gelijklopende verkiezingen - onderhandelingen in laatste rechte lijn

Akkoord inzake gelijklopende verkiezingen - onderhandelingen in laatste rechte lijn

Akkoord inzake gelijklopende verkiezingen - onderhandelingen in laatste rechte lijn

Print
De federale, Vlaamse en Europese verkiezingen worden niet aan elkaar gekoppeld, maar de duur van de legislatuur wordt wel aan elkaar gelinkt. De federale legislatuur zou van vier worden opgetrokken naar vijf jaar, net zoals bij de deelstaten en Europa.

De acht partijen en formateur Elio Di Rupo zijn het daarover eens geworden. Ze kwamen ook overeen om de bevoegdheid over de brandweer en de wegcode federaal te houden. De gewesten mogen wel snelheidsboetes innen op hun eigen wegen. Dat wordt momenteel federaal geregeld.

Verkiezingen

De verkiezingen worden niet aan elkaar gekoppeld, maar de legislaturen wel. Dat betekent concreet dat vanaf 2014 - wanneer de federale, Vlaamse en Europese verkiezingen sowieso samenvallen - de federale legislatuur wordt gelijkgeschakeld met die van Europa en de deelstaten. Die zal voortaan 5 jaar bedragen.

De federale regering kan wel nog struikelen, waardoor de verkiezingen niet meer zouden samenvallen. De onderhandelende partijen nemen zich wel voor om in dat geval de verkiezingen wel aan elkaar vast te klikken. Dat kan echter pas na 2014 met een tweederdemeerderheid. Dan ziet de politieke situatie er uiteraard anders uit.

Finish

Ondertussen zijn de onderhandelaars de verschillende akkoorden nog aan het nalezen. Hoe lang dat nog zal duren, is nog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat een volledig institutioneel akkoord nu niet veraf meer is.

Het zou de bedoeling zijn om vrijdagavond of -nacht tot de finish te gaan. Maar of dat gaat lukken, is nog niet duidelijk.

.

Nu in het nieuws