"Ook euthanasie voor bejaarden die levensmoe zijn"

Prof. Herman Nys, directeur van het Centrum voor Biomedische ethiek en Recht van de K.U.Leuven, heeft vrijdag tijdens een studiedag in Leuven gepleit om de euthanasiewet in bepaalde omstandigheden toe te passen op levensmoeë hoogbejaarden.

ssimons

"De wet stelt als primaire voorwaarde voor euthanasie op verzoek de aanwezigheid van een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening. In combinatie met een medische problematiek van ouderdomskwalen, die op zich niet ongeneeslijk hoeven te zijn, kan levensmoeheid of lijden aan het leven bij hoogbejaarden, wat zich uit in existentiële problemen zoals eenzaamheid, angst en dergelijke, volgens mij echter voldoende zijn om zoals in Nederland onder de toepassing van de bestaande wet te vallen. Het gaat dus om een bredere interpretatie van wat nu in de wet staat", aldus Nys.

Dementie

Nys wil ook meedenken over een oplossing voor diep demente patiënten die in het verleden aangaven dat er op hen in geval van wilsonbekwaamheid onder bepaalde voorwaarden euthanasie mag gepleegd worden. Momenteel is hiervoor wettelijk vereist dat de patiënt "onomkeerbaar buiten bewustzijn" is. Demente patiënten of patiënten die zwaar getroffen zijn door een hersenbloeding, komen hiervoor niet in aanmerking. "Wanneer beslist de arts dat het moment daar is? Het niet meer herkennen van kinderen of omgeving zoals nu wordt voorgesteld, vind ik toch maar vaag", aldus Nys.

Nu in het nieuws