"Kindpremie is geen prioriteit"

De invoering van een Vlaamse kindpremie is geen prioriteit. In afwachting van een onderzoek naar het nut van de premie kan de regering het geld voor de kindpremie beter voor andere zaken gebruiken. Dat zegt de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

pneirinckx

Volgens de koepel van Vlaamse werkgevers en werknemers moet de Vlaamse regering vooral inzetten op de zorgverzekering, de invoering van een maximumfactuur in de thuiszorg en het beheersen van de kosten in de residentiële ouderenzorg. Dat zijn volgens de SERV "de meest dringende zorgnoden". "De invoering bij prioriteit van een premie voor jonge kinderen is op deze basis niet te verantwoorden".

De Vlaamse regering wil vanaf volgend jaar stapsgewijs een kindpremie invoeren voor kinderen tot drie jaar. Voor 2012 is daarvoor in de Vlaamse begroting 14,5 miljoen euro ingeschreven. Het bedrag van de premie zou tussen de 150 en 200 euro liggen.

De maatregel botste de voorbije weken op heel wat protest. De ondernemersorganisaties stelden zich vragen bij het nut van de premie en de Vlaamse oppositiepartijen spraken van "Sinterklaaspolitiek".

Nu toont ook de SERV zich bijzonder kritisch. De koepel van Vlaamse sociale partners vraagt de regering om de "doeltreffendheid en doelmatigheid" van de maatregel te onderzoeken en om het geld in afwachting van dat onderzoek voor andere maatregelen die kinderen en gezinnen ten goede kunnen komen. De SERV denkt daarbij aan inspanningen in de kinderopvang of in de strijd tegen kansarmoede bij kinderen.