1 / 2

Regeringen zoeken toenadering rond oplossing Dexiacrisis

Er zijn openingen gemaakt om de standpunten van de federale regering en de gewesten over Dexia Bank België dichter bij elkaar te brengen, maar beide partijen zitten nog niet volledig op dezelfde lijn.

jrosquin

Dat viel af te leiden uit een persmoment na afloop van het overleg tussen de federale regering (premier Yves Leterme en minister van Financiën Didier Reynders) en de ministers-presidenten van de gewesten. De komende uren moet duidelijk worden hoe de toekomst van de verschillende overheden in Dexia er kan uitzien.

Gewesten spreken met één stem

"De gewesten spreken met één stem. We zijn nu bezig om ook één stem te vinden voor België, hetgeen onder de huidige omstandigheden zeer belangrijk is", verklaarde Waals minister-president Rudy Demotte (rechts op foto onder). Hij verzekerde dat de federale regering heeft geluisterd naar de argumenten van de gewesten en dat er wederzijdse stappen gezet zijn.

De gewesten verzetten zich tegen een eventuele nationalisering van Dexia Bank België. Zij hebben een tegenvoorstel gelanceerd dat draait rond een zelfstandige bank waarbij de huidige Belgische aandeelhouders van Dexia (zoals gewesten en gemeenten) een rol kunnen blijven spelen.

Na het overleg met de federale regering sprak Peeters van "openingen" die zeer goed onthaald worden en die nu verder zullen worden bekeken. Hij wou niet zeggen wat die openingen precies inhouden.

Versterking van Belgische positie

In plaats van over een nationalisering spraken Leterme en Reynders over "een versterking van de Belgische positie" in Dexia Bank België. "We gaan voort in de onderhandelingen met Frankrijk, allereerst over een financiering van de Dexiagroep, dus met een waarborg van de twee staten. We moeten ook gaan naar een versterking van de Belgische positie in Dexia Bank België", aldus Reynders. Die onderhandelingen zullen gebeuren in samenwerking met alle aandeelhouders, met name de gewesten, Arco en de Gemeentelijke Holding.

Lees ook: Regeringen bespreken nationalisering van Dexia Lees ook: Gewesten zien nationalisering van Dexia niet zitten

MEER OVER Yves Leterme

Nu in het nieuws