Rechter De Smedt krijgt geen tuchtstraf

De Antwerpse strafrechter Walter De Smedt krijgt geen tuchtstraf omdat hij een gps-dief vrijsprak terwijl de feiten bewezen waren. Dat besloot rechtbankvoorzitter Jacques Mahieu zopas. Maar volgens Mahieu heeft De Smedt wél de waardigheid van het gerecht geschaad.

jdewit

Op 28 mei 2009 sprak De Smedt een gps-dief vrij omdat een eerdere celstraf tegen die dief niet was uitgevoerd. Volgens dat vonnis van De Smedt waren de nieuwe feiten uitgelokt door de niet-uitvoering van die eerdere straf, die hij zelf had opgelegd. Het vonnis leidde tot veel kritiek en het parket-generaal vervolgde De Smedt voor "rechtsweigering". De Smedt zou geweigerd hebben om recht te spreken en hij zou de slachtoffers in de kou hebben gelaten om een politiek statement te maken.

Het Antwerpse Hof van Beroep sprak De Smedt op 21 oktober 2010 vrij omdat hij als strafrechter wel degelijk een vonnis had geveld, zij het een foutief gemotiveerd vonnis. Het parket mag zich niet mag mengen in de inhoud daarvan, vond het Hof. Op 22 februari volgde het Hof van Cassatie die visie. Maar er was ook een tuchtprocedure opgestart tegen De Smedt. Die kende zopas haar beslag.

Moedwil

De Antwerpse rechtbankvoorzitter Jacques Mahieu meent dat De Smedt de taken van zijn ambt verwaarloosd heeft en de waardigheid van justitie heeft aangetast. "De Smedt deed een lichtzinnige uitspraak, die onjuist gemotiveerd was. "Uitlokking" in de zin zoals hij dat interpreteert, bestaat niet in het recht. De Smedt liet zich door zijn emoties leiden en toonde zich onbekwaam. Omdat hij al tientallen jaren strafrechter is, kan dit enkel te wijten zijn aan moedwil. De Smedt nam de hem toevertrouwde taak niet ernstig en deed afbreuk aan de waardigheid van zijn ambt door zich niet als een evenwichtig rechter te gedragen. Het vertrouwen dat de samenleving in justitie en in de kwaliteit van de rechters heeft werd dan ook ernstig geschonden", zo luidt het streng.

Misprijzen

Toch krijgt De Smedt géén tuchtstraf . "Het einde van zijn carrière is in zicht is, hij zegde zeer geleden te hebben onder de strafprocedure, hij gaf toe dat het vonnis verkeerd was en beloofde om dergelijke vonnissen niet meer te maken. Bovendien was hij reeds blootgesteld aan het misprijzen van publiek en van vele collega's. Daarom is er geen reden voor een tuchstraf", zo besluit Mahieu.

Walter De Smedt is een bekend Antwerpse strafrechter van liberale signatuur. Hij is de enige Belg die in het verleden zowel in het Comité P als in het Comité I zat, hij controleerde dus zowel de politie als de inlichtingendiensten.

Meer over het omstreden vonnis van De Smedt en de discussie hierover vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Beeld: Photonews

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER