Restauratie Sint-Katharinakerk kost ruim drie miljoen euro

De vier torentjes van de ommegang van de Sint- Katharinakerk worden binnenkort volledig ingepakt. De hele kerk wordt langs de buitenkant gerenoveerd.

jrosquin

Toeristen die de op twee na grootste kerktoren van België - de Sint- Katharinakerk is 105 meter hoog - in volle glorie willen bewonderen, hebben nog maar enkele weken de tijd. Vermoedelijk in november worden de vier torentjes van de ommegang volledig ingepakt voor dringende herstellingen.

De top van de vier torentjes bestaat uit een soort Franse zandsteen. Die stenen zorgen al langer voor problemen, want herhaaldelijk komen er stukken los.

“De kwaliteit van de stenen is erbarmelijk. Ze slorpen water op en vriezen in de winter kapot”, zegt schepen van Monumenten Jos Martens (KVB). “We gaan de torens laten inpakken met speciale zeilen om de stenen die kapot springen, beter tegen te houden. Dan vliegen ze tenminste geen tientallen meters ver. Op tien meter hoogte komt er een groot houten platform rondom de toren om vallende brokstukken op te vangen. Tegelijkertijd zullen we de loszittende stenen verwijderen en hier en daar plaatselijk wat metselwerk herstellen.”

Deze zogenaamde kleine herstellingswerken zullen de stad zo’n 170.000 euro kosten.

Gevaarlijk

De werkzaamheden aan de vier torentjes nemen hooguit een drietal weken in beslag. Dat wil niet zeggen dat de zeilen daarna weer verdwijnen. De kerk zelf is ook dringend aan een restauratiebeurt toe.

Het dossier is al meer dan een jaar geleden ingediend bij de overheid, maar het stadsbestuur wacht nog altijd op een definitieve goedkeuring om subsidies te kunnen krijgen. De kosten voor de grote renovatie worden geraamd op drie miljoen euro.

“We verwachten dat die goedkeuring bijna rond is en dan kunnen we de werkzaamheden aanbesteden. Het is dus gemakkelijker om de zeilen te laten hangen”, zegt schepen Martens. “Tijdens de restauratie wordt elke witte zandsteen bekeken en zo nodig vervangen.”

Steen na steen

Dat moet steen na steen gebeuren, en daar zitten soms exemplaren van twintig kilogram bij. Ook de leien op de grote toren zijn in erg slechte staat. Sommige hangen schots en scheef en zitten los.

“De staat van de grote stenen bol boven op de grote toren is eveneens niet goed. En dan spreken we nog niet over het voegwerk van de toren”, verklaart Martens. “Toen we de inspectie hebben gedaan, merkten we op sommige plaatsen groeven van wel tien centimeter diep in de voegen. Het wordt dus een werk van vele jaren.”

TOON VERHEIJEN

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio