Lezersvraag: Lopen onze aandelen van Arcopar gevaar?

Lopen we een risico als we onze aandelen van Arcopar en Arcofin houden?

jvangeyte

Arcopar en Arcofin, zijn net als Arcoplus, financieringsmaatschappijen uit de Arco-groep. Dat is een investeringsvehikel uit de invloedssfeer van de christelijke werknemersbeweging.

Door in te schrijven op aandelen van de coöperatieve maatschappijen brengen 800.000 kleine coöperanten een aardig kapitaal samen.

Het grootste deel van dat kapitaal is belegd in aandelen van Dexia.

Volgens de Arco-groep genieten haar coöperanten van een kapitaalbescherming op hun inbreng. Die kon immers worden aangevraad door erkende coöperatieven die het grootste deel van hun inleg investeren in financiële bedrijven. Die regeling werd beloofd door de regering tijdens de financiële crisis. Maar volgens Financiën en volgens het Beschermingsfonds werd die garantie nooit wettelijk volledig uitgewerkt.

De aandeelhouders van Arco moeten nu hopen dat de regering haar beloftes nakomt.

Arco-aandeelhouders kunnen hun aandelen gedurende zes maanden per jaar verkopen. Dat is tussen 1 april en 31 september. De raad van bestuur kan de uittreding wel weigeren, mochten te veel mensen daar gebruik van maken en zodoende de stabiliteit van de onderneming in gevaar brengen.

JVG

Nu in het nieuws