Inkomen boeren in tien jaar nooit zo laag

Het inkomen van de boeren daalt dit jaar wellicht met de helft. Dat berekende de Boerenbond op basis van de toestand tijdens de eerste acht maanden van 2011.

jvangeyte

De Boerenbond gaat daarbij uit van de 'nationale boerderij'. Dat betekent dat men ervan uitgaat dat alle productie van land- en tuinbouw op een bedrijf gebeurt en alle inkomsten en uitgaven hieraan mogen worden toegerekend.

De voorbije tien jaar zakte het landbouwinkomen nooit zo diep als dit jaar, zegt de Boerenbond. In de eerste acht maanden van 2011 kende de globale omzet van de Vlaamse land- en tuinbouw amper groei, terwijl de directe kosten op de bedrijven toenamen met maar liefst 14%. Vooral energie en veevoeding werden duurder.

Resultaat is dat het globaal land- en tuinbouwinkomen naar verwachting dit jaar met maar liefst 50% zal dalen tegenover 2010.

De manier van berekenen verbergt wel grote verschillen tussen de diverse sectoren. In de tuinbouwsector en de varkenshouderij snijdt de crisis het diepst. In de tuinbouw richtte de EHEC-crisis veel schade aan, de varkenshouderij zit al jaren in het moeras.

JVG

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER