"Dit is een triomf voor de Franstaligen over de hele lijn"

Print

Dit is een triomf voor de Franstaligen over de hele lijn

"Het akkoord over het gerechtelijk arrondissement BHV is een triomf geworden voor de Franstaligen over de hele lijn". De Vlaamse partijen hebben zich volgens Vlaams Belang-senator Bart Laeremans verregaand laten rollen. FDF-voorzitter Olivier Maingain zit nog met heel wat vragen.

Het Vlaams Belang betreurt dat de rechtbanken van BHV ontdubbeld worden volgens het model-Maingain waarbij twee eentalige rechtbanken bevoegd worden voor heel BHV. Daardoor worden de sluizen opgezet voor de juridische verfransing van heel Halle-Vilvoorde. Laeremans wijst erop dat de bestaande regeling veel beter is dan wat afgelopen nacht uit de bus is gekomen.

Daarnaast worden de kaders van de rechtbanken drastisch aangepast in het voordeel van de Franstaligen. Nu is een minimale aanwezigheid verzekerd van één derde Nederlandstalige magistraten in de drie Brussels rechtbanken en het parket. Dat worden er slechts 20% in de rechtbank van eerste aanleg en de arbeidsrechtbank en 40% in de rechtbank van koophandel. Dat is een zeer forse achteruitgang voor de Nederlandstaligen en dit zonder ernstige objectieve reden, aldus Laeremans. Het afzwakken van de tweetaligheidsvereisten is een beloning voor het jarenlange omzeilen van de wet.

Het Vlaams Belang kan zich wel vinden in een afzonderlijk parket voor Halle-Vilvoorde maar is niet te spreken over de "onvergeeflijke blunder" om daar Franstalige magistraten te benoemen. Hun enige taak is zoveel mogelijk zaken uit Halle-Vilvoorde onttrekken aan Nederlandstalige rechters.

Tenslotte vreest de partij dat de sterke versoepeling van de aanvraag tot taalwijziging in heel het land zal leiden tot een blokkering van Justitie op federaal niveau. Het zal immers veel moeilijker worden om te evolueren naar een Vlaamse Justitie met eigen rechtsregels en eigen strafprocedure.

Grondwet

Maingain is niet blij dat hij niet hoort praten over het inschrijven in de grondwet van het recht voor elke burger om in zijn eigen taal berecht te worden. De politicus verwijst naar verklaringen van MR-voorzitter Charles Michel, die midden september - de periode waarin FDF zich afscheurde van de MR - had gesteld dat dit recht in de grondwet zou ingeschreven worden. Nu wordt daar niet meer over gesproken, stelt de FDF-voorzitter vast.

Hij vroeg zich ook af in welke taal de niet-benoemde burgemeesters uit faciliteitengemeenten hun beroep kunnen indienen bij de Raad van State. "Als dat in het Nederlands is, dan kunnen we het beroep en de bescherming van de Franstaligen vergeten", vond hij. Dezelfde onduidelijkheid is er volgens hem over de taal die inwoners uit de faciliteitengemeenten moeten gebruiken als ze bij de Raad van State in beroep gaan tegen administratieve beslissingen.

Maingain erkent dat het feit dat in burgerlijke zaken beide partijen over de taal kunnen beslissen, een stap vooruit is. Maar over welke beoordelingsruimte beschikken de magistraten hierbij? Voor Maingain is verduidelijking terzake essentieel.

Lees ook: De Wever: "Dan ook Marokkaanse magistraten in Borgerhout?"

Bekijk de reportage van vtm:

Nu in het nieuws